Flag Counter
Flag Counter
 


Wielka Wojna 1914-1918 / 8

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-11-09 12:20:37

Angielskie wojska posiłkowe. Włochy grożą zerwaniem neutralności. Droga na Paryż stoi otworem. Walki pod Lwowem. Od zwycięstwa do zwycięstwa na frocie zachodnim, Układy o wyspy na Morzu Egejskim. Bułgaria na rozstajnych drogach. Leśnica koło Poręby. Zatopienie angielskich krążowników. Nowe armaty dla Austrii. Trudności terenowe dla wojsk austriackich w Królestwie Polskim. Wojenna kontrybucja dla (...)

>>czytaj dalej<<<


Czy drewniany kościół u swojego zarania miał wezwanie św. Jerzego?

Kategoria : 3 Władztwo Habsburgów nad Śląskiem     Data utworzenia artykułu : 2019-10-29 15:16:01

W jaki sposób wszedł margrabia brandenburski Jerzy Hohenzollern w posiadanie księstwa opolsko-raciborskiego? Następca Jerzego Pobożnego (luteranin), a sprawa Ziemi Bytomskiej. Akt lokacyjny dla Żyglińskich Gór. O co upominał się Łazarz I Henckel von Donnersmarck? Kto wystawił drewniany kościół w miasteczku Georgenberg? Od kogo zależne było ustanowienie św. wezwania dla nowo wystawionego (...)

>>czytaj dalej<<<


Wybrane wydarzenia z dawnych lat (1889 r.)

Kategoria : 4 Śląsk pod rządami Prus     Data utworzenia artykułu : 2019-10-19 17:36:01

Pechowe rajze niemieckich okrętów wojennych. Corocznie niemal słychać, że ten lub ów kosztowny niemiecki okręt wojenny rozbił się i zatonął, albo tak zaginął, że śladu po sobie nie zostawił. Nie lepiej się ma rzecz z niemieckimi posiadłościami zamorskimi. Tam ludność krajowa , na wpół jeszcze dzika, buntuje się co chwila przeciwko swym zwierzchnikom niemieckim. W Afryce wschodniej (...)

>>czytaj dalej<<<


O Miasteczku Śl. i nie tylko w "GN", cz. 7

Kategoria : 6 II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2019-10-02 15:21:45

Jubileusz pontyfikatu. Co dalej z wydalonymi Jezuitami z Hiszpanii? Zatarg chińsko - japoński. Rewolucja kulturalna w Bolszewii. O. Gamelli o stygmatyczce Neumann. Olbrzymie honorarium adwokackie.. Zaludnienie według powiatów. "Zalety" pracy w Bolszewii. Francuzi pragną armii międzynarodowej. Litewski zamach stanu w Kłajpedzie. Polska eksportuje parowozy. Jak i po co powstała Liga (...)

>>czytaj dalej<<<


O miejskim browarze, obywatelstwie i podatkach / 2

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-08-21 17:18:02

Droga do miejskiego młyna. Jeszcze zanim powstało miasteczko Georgenberg istniała przejezdna dróżka, która brała swój początek w dawnym Wielkim Żyglinie. Zapewne już wtedy mogła ona dochodzić także do Tarnowskich Gór, bo na jednej z dawnych map topograficznych tego obszaru uwidoczniono, że z Wielkiego Żyglina do Tarnowskich Gór przebiegała ona w bliskości obecnych (...)

>>czytaj dalej<<<


Z dziejów Kościoła rzymsko-katolickiego / 4

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-08-13 18:08:44

Prześladowanie (IV) za Marka Aurelego. Starania filozofów pogańskich o zniszczenie nauki Chrystusowej doznały znacznego poparcia, gdy na tronie rzymskim zasiadł cesarz, cały oddany pogańskiej filozofii, Marek Aureli  panował w latach 161-180 po n. Chr. Uparty w swoich przekonaniach filozoficznych (stoik), innych obok swoich nie znosił, a przeto i chrześcijan, jako wytrwałych wyznawców zasad (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej 1914-1917 /10

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-08-05 12:01:43

Pamiętnik z I wojny światowej. Front wschodni. Czas wydarzeń: 1915 rok, miesiąc maj-czerwiec. Obszar akcji: Galicja Wschodnia. Jarosław-Przemyśl, Dobromil, wieś Balice, Trzcieniec, Mościsko. Walczące strony: Rosja przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. Wybrane osoby z kart pamiętnika: Autor: E. DE. Henning-Michaelis, wówczas gen. w wojsku rosyjskim, gen. Lichaczew, pułk. Lebiediew, gen Batuszow, gen. Denikin, (...)

>>czytaj dalej<<<


Epizod z młodszych lat życia Akwinaty

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-07-31 17:38:10

  Rodzice, miejsce urodzenia i śmierci. Święty Tomasz z Akwinu, którego Ojciec św. Leon XIII-ty mianował uroczyście nauczycielem na ziemi i patronem w niebie wszystkich szkół katolickich, pochodził ze szlachetnej rodziny hrabiów Akwinu pod Neapolem w Italii. Ojciec jego nazywał się Landulf, a matka Teodora. (ur. 1225 w Roccoasecca, zm. 1273 w Fossanuova). Jeszcze był małoletnim, a już (...)

>>czytaj dalej<<<


O miejskim browarze, obywatelstwie i podatkach / 1

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-07-18 12:21:29

Wprowadzenie. W 1793 roku hr. Henckel von Donnersmarck, Łazarz III, przedstawił mieszkańcom miasta propozycję ugody, mającą na celu złagodzenie merytorycznych rozstrzygnięć orzeczenia sądowego, które kończyło spór pomiędzy nim a miastem. Początek był następujący: skargę do sądu złożyło miasto, a to z powodu nie uwzględnienia dawnych przywilejów w nowym urbarzu z 1785 roku. Do (...)

>>czytaj dalej<<<


O papieskim pierścieniu Rybaka i coś jeszcze...

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-07-04 17:25:12

Pierścień Rybaka. W dniu 20. sierpnia 1914 roku zmarł papież Pius X, jego świeckie imię i nazwisko brzmiało: Giuseppe Melchiorre - Sarto. To wydarzenie spowodowało zamieszczenie w periodyku „Germania” artykułu, w którym opisano tradycję historyczną klejnotu papieskiego, tak zwanego Pierścienia Rybaka (Annulus Piscateris). Od dawnych wieków uchodził on za symbol Papieży, jako (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com