Flag Counter
Flag Counter
 


Wypiski z GN / 8

Kategoria : II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2020-05-25 11:23:50

Tematy. Parlament rozpoczyna obrady modlitwą - gdzie? Praca polskich misjonarzy we Francji. Sprawa Kłajpedy przed Ligą Narodów. Komunistyczna Hiszpania. 109 chłopców przed sądem. Falszerstwo banknotów. Śląscy górnicy w Warszawie. Bolszewicy handlują dobrem kościelnym i cerkiewnym. Zasługi dla kultury narodowej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Posiedzenie parlamentu amerykańskiego (...)

>>czytaj dalej<<<


Z dawnego sądownictwa wójtowskiego w Mikołowie

Kategoria : Dzieje Śląska w monarchii piastowskiej     Data utworzenia artykułu : 2020-05-22 15:56:36

Tematy. Polskie prawo zwyczajowe. Mikołów.Sprawa o obrazę i zabobony. Sfałszowanie testamentu. Eksmisja. Dobrowolna ugoda. Spowodowanie pożaru przez nieostrożność. Siostra chałupnika Jana Wali w Tarnowskich Górach. Sprawa kradzieży. Obraza Dziedzica i proboszcza. Mąż odpowiada za złośliwe uczynki żony. Źródła prawa należy odrożnić od źródeł poznania prawa, czyli wszelkich (...)

>>czytaj dalej<<<


Wypiski z górnośląskiej prasy, 1911 rok /1

Kategoria : Dzieje Śląska pod rządami Prus     Data utworzenia artykułu : 2020-05-20 17:10:01

Parlamentarzyści Sejmu pruskiego na przymusowych wakacjach. Igrzyska "prawodawcze". Sprawa marokańska. Niemieckie sprawy. Protestanci w kłopocie, czy to " teologiczne owoce" Marcina Lutra? Sprawy lokalne. Jaskółki Wielkiej Wojny. Wołanie o zachowanie rodzimej kultury. Rozruchy w Amsterdamie. Amerykańskie sprawy. Przemyt broni zawsze opłacalny. Król bułgarski Ferdynand pod presją (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Kościoła katolickiego / 6

Kategoria : Z Kronik czasu przeszłego     Data utworzenia artykułu : 2020-05-01 17:15:58

Sobory powszechne i Ojcowie Kościoła. Pośród błędów, porywających już w pierwszych wiekach liczne umysły, sama tylko Stolica rzymska pozostała zawsze niewzruszona. Oparty na tradycji apostolskiej, papież spełniał ciągle wielkie swe posłannictwo, i nie przestał ani na chwilę zwalczać błędu i głosić prawdy. Potężną dźwignią dla osiągnięcia tego celu były także sobory, zwłaszcza (...)

>>czytaj dalej<<<


Wybrane wypiski o Magistrali węglowej

Kategoria : II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2020-04-18 14:31:39

  Prasowe doniesienia. Twierdze niemieckie. Paryż, 6 styczeń. 1927 r. (Pat.) W związku z oczekiwanym z końcem bieżącego tygodnia przyjazdem gen. v. Pawelsa w celu wznowienia z konferencją ambasadorów oraz z międzysojuszniczym komitetem wojskowym dyskusji w sprawie twierdz niemieckich na wschodzie; „Le Journal” ogłasza obszerny artykuł Saint Brice′a. W artykule tym autor wskazuje (...)

>>czytaj dalej<<<


Prymasostwo polskie

Kategoria : Teksty i opisy z dawnych kronik     Data utworzenia artykułu : 2020-03-30 18:21:59

Godność prymasowska. Podobnie jak w innych krajach łączy się ona w Polsce z metropolią, tutaj nawet najstarszą i tym znamienitszą, że założenie jej w roku 1000 stanowi o samodzielności polskiego Kościoła, o jego niezależności od niemieckiego Magdeburga. Kiedy mieszczański syn z Sandomierza, arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, wybierał się na Sobór do Kostnicy (do Konstancji 1414-1418), (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej /12

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2020-03-10 15:49:14

Wprowadzenie: Front wschodni. Walczące strony: Imperium Rosyjskie przeciwko Drugiej Rzeszy niemieckiej i Austro-Węgrom. Czas wydarzeń. 1915 rok. Obszar akcji; Galicja Wschodnia, dzisiejsza Ukraina i Polska (Małopolska) .Miejscowości: twierdza Modlin, wieś Sokal, miasto Chełm, Poturzyńce, Brody, Kijów, Jałta. Osoby: Autor pamiętnika, E. DR. Henning-Michaelis; wówczas gen, 13-tej dywizji w wojsku (...)

>>czytaj dalej<<<


Krzyż przy drodze do Wielkiego Żyglina

Kategoria : PRL     Data utworzenia artykułu : 2020-02-20 17:23:28

Wprowadzenie. Opis poniższego wydarzenia został oparty w znacznej mierze na relacji p. A. Bramowskiej, świadka tych okoliczności, z czasu jej panieńskiego życia, które towarzyszyły krzyżowi przydrożnemu przy drodze żyglińskiej. Jej opowieść rozpoczyna się od wskazania miejsca jej zamieszkania, a było ono w pobliżu wspomnianego już krzyża. Rodzina p. Bramowskiej mieszkała przy dawnej ulicy Wybickiego (...)

>>czytaj dalej<<<


Anglia, Belgia i Serbia - wodzowie i wojsko

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2020-02-17 12:44:36

Anglia. Miała właściwie tworzyć dopiero swoją armię w czasie wojny. Nie istniał tam wówczas obowiązek powszechnej służby wojskowej, niewielka zawodowa, zaciężna armia obliczona była dawniej właściwie na potrzeby obrony i wypraw kolonialnych; jednak po reorganizacji, przeprowadzonej w roku 1907 przez lorda Haldane′a, pod kątem widzenia możliwości interwencji na lądzie europejskim, przygotowana (...)

>>czytaj dalej<<<


Mało znane obrazki z życia Fryderyka

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2020-02-14 14:14:02

W roku (1924 r.) obchodzono 75 rocznicę śmierci największego kompozytora polskiego, Fryderyka Szopena. I na Śląsku jest on znany. Świadczy o tym fakt, że niektóre z naszych licznych towarzystw śpiewackich noszą jego nazwę. Żadnemu górnikowi bądź hutnikowi, który brał udział w pogrzebie swego kolegi, Szopen nie jest obcy. Bo, kiedy jeszcze przy każdej większej kopalni i hucie istniała (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com