Flag Counter
Flag Counter
 


Średniowieczne Opole / 2

Kategoria : Dzieje Śląska w monarchii piastowskiej     Data utworzenia artykułu : 2021-02-16 09:02:18

Nie od rzeczy będzie tu przypomnienie, że zdecydowana większość budynków mieszkalnych była z drewna. Z tego powodu godzień uwagi jest testament księcia Jana zwanego Kropidłą z 1421 r., który wspominał między innymi o przeznaczeniu 6000 groszy praskich polskiej rachuby na czynsz o wysokości 59 marek groszy, mający służyć do budowy murowanych domów w okolicy rynku. Ale o tym księciu, jak (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej / 14

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2021-02-10 15:07:57

Wprowadzenie. Front wschodni. Walczące strony: Imperium rosyjskie przeciwko II Rzeszy niemieckiej i Austro-Węgrom. Czas wydarzeń jesień 1915 r. Obszar akcji: Galicja Wschodnia. VII Korpus - 13 dywizja zajmowała odcinek frontu na Wołyniu. Korpusem dowodził gen Ekk. Sztab dywizji mieścił się we wsi Zaleście.Pułkownik Wasiljew był d-cą pułku. Gen. Gutor dowodził 34 dywizją. Reprymenda. Z Kijowa nadeszła od (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje Górnictwa i Hutnictwa na G. Śląsku do 1806 r./ 4

Kategoria : Dzieje Śląska w monarchii piastowskiej     Data utworzenia artykułu : 2021-02-05 14:46:29

Zasada kierownictwa. Prawa i obowiązki sztygarów i szychtmistrzów. Ustrój miast górniczych w tym i Tarnowskich Gór. Sądownictwo górnicze i jego pokojowa ewolucja, roki sądowe i ich ewolucja. Sądownictwo wójtowskie. Nadania górnicze i złożoność z ich korzystania. Kto wymierzał miejsca pod budowę domów w mieście? Położenie prawne robotników. (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Kościoła katolickiego / 9

Kategoria : Z Kronik czasu przeszłego     Data utworzenia artykułu : 2021-01-13 19:42:21

Tematy:Monofizyci. – VI Sobór powszechny w Konstantynopolu.Islam. Postępy Kościoła katolickiego w Europie środkowej. Św. Bonifacy, apostoł krajów niemieckich. Powstanie Państwa Kościelnego. Karol Wielki i jego zasługi dla Kościoła katolickiego. Reforma duchowieństwa zakonnego i świeckiego. Monofizyci. Mimo potępienia Monofizytów była ich jeszcze znaczna liczba. Aby ich z (...)

>>czytaj dalej<<<


Wielka Wojna 1914-1918 / 13

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2020-12-31 18:09:31

Na morzach i koloniach. Cele Anglii na morzu. Gdy sytuację na dwu zasadniczych frontach, francuskim i rosyjskim, charakteryzował brak zasadniczych decyzji, z widocznym jednak korzystniejszym położeniem dla Niemców na zachodzie a dla Rosjan na wschodzie, wojna jak ogień na prerii, obejmowała coraz to nowe tereny, stając się z czasem prawdziwą wojną światową. Formalnie charakter ten nadawał jej zresztą (...)

>>czytaj dalej<<<


Średniowieczne Opole / 1

Kategoria : Dzieje Śląska w monarchii piastowskiej     Data utworzenia artykułu : 2020-12-22 07:50:27

1. "Słowiańskie Pompeje" / 1. Był rok 1927. W pozostającym w obrębie państwa niemieckiego Opola, decyzją miejscowych władz administracyjnych podjęto rozbiórkę zabudowań średniowiecznej rezydencji Piastów opolskich usytuowanej na północnym cyplu wyspy Pasieki oblewanej z zachodu wodami Odry a ze wschodu jej odnogi Młynówki. Trzyletnim pracom rozbiórkowym oparła się (...)

>>czytaj dalej<<<


Wypiski z zapisów L. Musioła o Miasteczku Śląskim /1

Kategoria : Dzieje Śląska pod rządem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2020-12-02 15:22:26

Początki Miasteczka. Są one powiązane z bliską wsią jaką był wówczas Żyglin. Gdy odkryto złoża rud kruszcowych na obszarze zachodnim od Żyglina, to w tym miejscu pojawiły się pierwsze szyby górnicze, a w pewnej odległości od nich drewniane zabudowania mieszkalne. Gdy rosła liczba szybów, to następstwem tego był wzrost wspomnianych zabudowań drewnianych. Taki ciąg wydarzeń rozwijał (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje Górnictwa i Hutnictwa na G. Śląsku do 1806 r. / 3

Kategoria : Dzieje Śląska pod rządem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2020-11-28 16:18:01

Ustrój Prawny Górnictwa w XV i XVI wieku. 1. Przywilej górniczy z roku 1526. Pierwszym aktem prawnym, dotyczącym górnictwa w Tarnowskich Górach jest przywilej z 30 kwietnia 1526, wydany przez ks. Jana Opolskiego (ostatniego z Piastów na Opolu) wspólnie z jego siostrzeńcem i dziedzicem, margrabią Jerzym Brandenburskim z Karniowa dla górników w ziemi (...)

>>czytaj dalej<<<


Wielka Wojna 1914-1918 / 12

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2020-11-21 17:05:03

Marsz na Paryż /3. Ofensywa gen. Klucka. Generał po zorientowaniu się w planach nieprzyjaciela, postanowił rozwiązać swe zadanie przez ofensywę na Paryż, przeprowadzoną w ten sposób, że brał po kolei korpusy swe z południa z poza Marny i rzucał się na zachód, poza rzekę Ourcq. W ciągu dnia 6 września przerzucił tam Kluck korpus IV, osłabiając w ten sposób bardzo znacznie swe (...)

>>czytaj dalej<<<


Wybrane wieści z górnośląskiej prasy / 1 /1890 r.

Kategoria : Dzieje Śląska pod rządami Prus     Data utworzenia artykułu : 2020-11-02 13:21:22

Wieści. Nie wiele nowych wieści nadeszło ze świata, i tak rok stary przeminał bez znaczniejszego krwi rozlewu. Czubiono się wprawdzie tu i tam, na Krecie, w Afryce i w Ameryce, ale bez takich pomniejszych bujek to już ludzkość jakoś obyć się nie może. Zresztą nagrzeszono w roku ubiegłym wiele, w różnych krajach praw niedobrych niemało uchwalono, wiele też było nędzy i biedy; nieszczęść zaś tyle, (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com