Flag Counter
Flag Counter
 


Czy drewniany kościół u swojego zarania miał wezwanie św. Jerzego

Kategoria : 3 Władztwo Habsburgów nad Śląskiem     Data utworzenia artykułu : 2019-10-29 15:16:01

W jaki sposób wszedł margrabia brandenburski Jerzy Hohenzollern w posiadanie księstwa opolsko-raciborskiego? Następca Jerzego Pobożnego (luteranin), a sprawa Ziemi Bytomskiej. Akt lokacyjny dla Żyglińskich Gór. O co upominał się Łazarz I Henckel von Donnersmarck? Kto wystawił drewniany kościół w miasteczku Georgenberg? Od kogo zależne było ustanowienie św. wezwania dla nowo wystawionego (...)

>>czytaj dalej<<<


Wybrane wydarzenia z dawnych lat (1889 r.)

Kategoria : 4 Śląsk pod rządami Prus     Data utworzenia artykułu : 2019-10-19 17:36:01

Pechowe rajze niemieckich okrętów wojennych. Corocznie niemal słychać, że ten lub ów kosztowny niemiecki okręt wojenny rozbił się i zatonął, albo tak zaginął, że śladu po sobie nie zostawił. Nie lepiej się ma rzecz z niemieckimi posiadłościami zamorskimi. Tam ludność krajowa , na wpół jeszcze dzika, buntuje się co chwila przeciwko swym zwierzchnikom niemieckim. W Afryce wschodniej (...)

>>czytaj dalej<<<


O Miasteczku Śl. i nie tylko w "GN", cz. 7

Kategoria : 6 II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2019-10-02 15:21:45

Jubileusz pontyfikatu. Co dalej z wydalonymi Jezuitami z Hiszpanii? Zatarg chińsko - japoński. Rewolucja kulturalna w Bolszewii. O. Gamelli o stygmatyczce Neumann. Olbrzymie honorarium adwokackie.. Zaludnienie według powiatów. "Zalety" pracy w Bolszewii. Francuzi pragną armii międzynarodowej. Litewski zamach stanu w Kłajpedzie. Polska eksportuje parowozy. Jak i po co powstała Liga (...)

>>czytaj dalej<<<


O miejskim browarze, obywatelstwie i podatkach / 2

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-08-21 17:18:02

Droga do miejskiego młyna. Jeszcze zanim powstało miasteczko Georgenberg istniała przejezdna dróżka, która brała swój początek w dawnym Wielkim Żyglinie. Zapewne już wtedy mogła ona dochodzić także do Tarnowskich Gór, bo na jednej z dawnych map topograficznych tego obszaru uwidoczniono, że z Wielkiego Żyglina do Tarnowskich Gór przebiegała ona w bliskości obecnych (...)

>>czytaj dalej<<<


Z dziejów Kościoła rzymsko-katolickiego / 4

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-08-13 18:08:44

Prześladowanie (IV) za Marka Aurelego. Starania filozofów pogańskich o zniszczenie nauki Chrystusowej doznały znacznego poparcia, gdy na tronie rzymskim zasiadł cesarz, cały oddany pogańskiej filozofii, Marek Aureli  panował w latach 161-180 po n. Chr. Uparty w swoich przekonaniach filozoficznych (stoik), innych obok swoich nie znosił, a przeto i chrześcijan, jako wytrwałych wyznawców zasad (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej 1914-1917 /10

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-08-05 12:01:43

Pamiętnik z I wojny światowej. Front wschodni. Czas wydarzeń: 1915 rok, miesiąc maj-czerwiec. Obszar akcji: Galicja Wschodnia. Jarosław-Przemyśl, Dobromil, wieś Balice, Trzcieniec, Mościsko. Walczące strony: Rosja przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. Wybrane osoby z kart pamiętnika: Autor: E. DE. Henning-Michaelis, wówczas gen. w wojsku rosyjskim, gen. Lichaczew, pułk. Lebiediew, gen Batuszow, gen. Denikin, (...)

>>czytaj dalej<<<


Epizod z młodszych lat życia Akwinaty

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-07-31 17:38:10

  Rodzice, miejsce urodzenia i śmierci. Święty Tomasz z Akwinu, którego Ojciec św. Leon XIII-ty mianował uroczyście nauczycielem na ziemi i patronem w niebie wszystkich szkół katolickich, pochodził ze szlachetnej rodziny hrabiów Akwinu pod Neapolem w Italii. Ojciec jego nazywał się Landulf, a matka Teodora. (ur. 1225 w Roccoasecca, zm. 1273 w Fossanuova). Jeszcze był małoletnim, a już (...)

>>czytaj dalej<<<


O miejskim browarze, obywatelstwie i podatkach / 1

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-07-18 12:21:29

Wprowadzenie. W 1793 roku hr. Henckel von Donnersmarck, Łazarz III, przedstawił mieszkańcom miasta propozycję ugody, mającą na celu złagodzenie merytorycznych rozstrzygnięć orzeczenia sądowego, które kończyło spór pomiędzy nim a miastem. Początek był następujący: skargę do sądu złożyło miasto, a to z powodu nie uwzględnienia dawnych przywilejów w nowym urbarzu z 1785 roku. Do (...)

>>czytaj dalej<<<


O papieskim pierścieniu Rybaka i coś jeszcze...

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2019-07-04 17:25:12

Pierścień Rybaka. W dniu 20. sierpnia 1914 roku zmarł papież Pius X, jego świeckie imię i nazwisko brzmiało: Giuseppe Melchiorre - Sarto. To wydarzenie spowodowało zamieszczenie w periodyku „Germania” artykułu, w którym opisano tradycję historyczną klejnotu papieskiego, tak zwanego Pierścienia Rybaka (Annulus Piscateris). Od dawnych wieków uchodził on za symbol Papieży, jako (...)

>>czytaj dalej<<<


Wielka Wojna 1914-1918 / 7

Kategoria : 4 Śląsk pod rządami Prus     Data utworzenia artykułu : 2019-06-30 18:16:42

Odezwa wojskowa dla młodzieży.Zacięte zmagania na Wschodnim froncie..Wybór papieża.. Paryż gotuje sie do obrony. Rząd francuski zmienia swoją siedzibę. Czego żąda Anglia od państw neutralnych. Legioniści. Zmagania bitewne pod Lwowem. Odezwa niemiecka do Polaków. Zastępstwo generalnej komendy korpusu gwardii. Berlin C. 2. Dnia 21. VIII. 1914. ODEZWA ! Młodzieńcy w 17 roku życia, (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com