Flag Counter
Flag Counter
 


Pamiętnik z wojny światowej / 13

Kategoria : Dzieje Śląska pod rządami Prus     Data utworzenia artykułu : 2020-06-23 16:57:35

Wprowadzenie: Front wschodni. Walczące strony: Imperium Rosyjskie przeciwko II Rzeszy niemieckiej i Austro-Węgrom. Czas wydarzeń 1915 rok. Obszar akcji: Galicja Wschodnia, dzisiejsza Ukraina i Polska (Małopolska). Miejscowości: twierdza Modlin, Kowno, Brześć, Ossowiec, Białystok, Bielsk, Trembowla, Tarnopol. Klasztor Poczajowa, kościół katolicki w Podkamieniu. Osoby: Wielki książę Mikołaj, gen. sztabu (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Kościoła katolickiego / 7

Kategoria : Z Kronik czasu przeszłego     Data utworzenia artykułu : 2020-06-19 14:43:04

Nestoryusz. III Sobór powszechny w Efezie w roku 431. Św. Cyryl Aleksandryjski. Błędy Pelagiusza. Św. Augustyn. Zmagania św. Hieronima z pelagianizmem. Jak powstała Vulgata. Początki życia zakonnego.Wnet liczne synody w Rzymie, Palestynie i w Afryce potępiły głoszone błędy Pelagiusza. Zwalczanie błędnej nauki głoszonej przez Jowiniana i Wigilancyusza. Św. Antoni pustelnik, tworzy pierwszy klasztor w (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do 1806 r. /1

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2020-06-13 18:33:00

Autor publikacji książkowej, jak w tytule, dr Wojciech Zaleski rozpoczyna opis dziejów górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku od czasów, które są wspominane w zachowanych materiałach źródłowych. Te pierwsze źródła mają charakter wymyślonych legend. Mieszczanie bytomscy mieli być tak bogaci, że w domach ich pojawiały się kolebki ze srebra, a nawet jakieś schodki (...)

>>czytaj dalej<<<


Miasteczkowska samorządność po drugiej WW / 3

Kategoria : PRL     Data utworzenia artykułu : 2020-06-08 14:01:04

Pierwsza siedziba władz samorządowych nie jest nam znana. Można jedynie przypuszczać, że była ona wystawiona w pobliżu drewnianego kościoła, takie miejsce usadowiania budowli magistrackich w czasie lokacji miasta Georgenberg było prawie regułą. Była to budowla drewniana, jak wszystkie ówczesne domy. Dopiero na początku XX wieku władze miejskie zakupiły dużą murowaną budowlę w centralnym miejscu (...)

>>czytaj dalej<<<


O Raciborzu na przełomie XIX i XX w. i przy schyłku średniowiecza / 1

Kategoria : Bez kategorii     Data utworzenia artykułu : 2020-05-30 16:53:26

Na przełomie XIX z XX stuleciem był to najbardziej na południe wysunięty powiat szląski. Graniczył on na południu ze Szląskiem austriackim, i na niewielkiej przestrzeni, pod Huczynem z Morawią. Rzeka Odra dzieliła powiat raciborski na dwie połowy, z których ta po lewym brzegu Odry położona, jest znacznie większą. Cały powiat obejmuje przeszło 15 mil kwadratowych (858 kwadratowych kilometrów), a (...)

>>czytaj dalej<<<


Wypiski z GN / 8

Kategoria : II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2020-05-25 11:23:50

Tematy. Parlament rozpoczyna obrady modlitwą - gdzie? Praca polskich misjonarzy we Francji. Sprawa Kłajpedy przed Ligą Narodów. Komunistyczna Hiszpania. 109 chłopców przed sądem. Falszerstwo banknotów. Śląscy górnicy w Warszawie. Bolszewicy handlują dobrem kościelnym i cerkiewnym. Zasługi dla kultury narodowej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Posiedzenie parlamentu amerykańskiego (...)

>>czytaj dalej<<<


Z dawnego sądownictwa wójtowskiego w Mikołowie

Kategoria : Dzieje Śląska w monarchii piastowskiej     Data utworzenia artykułu : 2020-05-22 15:56:36

Tematy. Polskie prawo zwyczajowe. Mikołów.Sprawa o obrazę i zabobony. Sfałszowanie testamentu. Eksmisja. Dobrowolna ugoda. Spowodowanie pożaru przez nieostrożność. Siostra chałupnika Jana Wali w Tarnowskich Górach. Sprawa kradzieży. Obraza Dziedzica i proboszcza. Mąż odpowiada za złośliwe uczynki żony. Źródła prawa należy odrożnić od źródeł poznania prawa, czyli wszelkich (...)

>>czytaj dalej<<<


Wypiski z górnośląskiej prasy, 1911 rok /1

Kategoria : Dzieje Śląska pod rządami Prus     Data utworzenia artykułu : 2020-05-20 17:10:01

Parlamentarzyści Sejmu pruskiego na przymusowych wakacjach. Igrzyska "prawodawcze". Sprawa marokańska. Niemieckie sprawy. Protestanci w kłopocie, czy to " teologiczne owoce" Marcina Lutra? Sprawy lokalne. Jaskółki Wielkiej Wojny. Wołanie o zachowanie rodzimej kultury. Rozruchy w Amsterdamie. Amerykańskie sprawy. Przemyt broni zawsze opłacalny. Król bułgarski Ferdynand pod presją (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Kościoła katolickiego / 6

Kategoria : Z Kronik czasu przeszłego     Data utworzenia artykułu : 2020-05-01 17:15:58

Sobory powszechne i Ojcowie Kościoła. Pośród błędów, porywających już w pierwszych wiekach liczne umysły, sama tylko Stolica rzymska pozostała zawsze niewzruszona. Oparty na tradycji apostolskiej, papież spełniał ciągle wielkie swe posłannictwo, i nie przestał ani na chwilę zwalczać błędu i głosić prawdy. Potężną dźwignią dla osiągnięcia tego celu były także sobory, zwłaszcza (...)

>>czytaj dalej<<<


Wybrane wypiski o Magistrali węglowej

Kategoria : II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2020-04-18 14:31:39

  Prasowe doniesienia. Twierdze niemieckie. Paryż, 6 styczeń. 1927 r. (Pat.) W związku z oczekiwanym z końcem bieżącego tygodnia przyjazdem gen. v. Pawelsa w celu wznowienia z konferencją ambasadorów oraz z międzysojuszniczym komitetem wojskowym dyskusji w sprawie twierdz niemieckich na wschodzie; „Le Journal” ogłasza obszerny artykuł Saint Brice′a. W artykule tym autor wskazuje (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com