Flag Counter
Flag Counter
 


Z dziejów Żydów raciborskich do lat 90. XIX wieku

Kategoria : Teksty i opisy z dawnych kronik     Data utworzenia artykułu : 2019-02-28 20:37:55

O ważności położenia Śląska. Proces dziejów Śląska wykazuje dość wyraźną specyfikę: bądź wyprzedza w ogólnym rozwoju inne ziemie polskie bądź występuje regres, który jest słabszy i późniejszy. Kilka zasadniczych problemów wymaga w tym miejscu bliźszego wyjaśnienia. Granice naturalne Śląska na wschodzie (dział wód między Odrą i Baryczą a Wartą) i na (...)

>>czytaj dalej<<<


Z dziejów Kościoła rzymsko-katolickiego, cz. 2

Kategoria : Teksty i opisy z dawnych kronik     Data utworzenia artykułu : 2019-02-11 21:34:18

Okres zmagań z pogaństwem, krwawego i duchowego prześladowania Kościoła, a rozszerzania się chrześcijaństwa w obrębie państwa rzymskiego (33-313 r.). Prześladowanie chrześcijan za Domicyana i Trajana, co trwało aż do początku panowania cesarza Konstantyna. Zmaganie filozofii pogańskiej z chrześcijańską, która nie uległa pogańskim bajkopisarzom i mówcom. Prześladowanie chrześcijan (II.) (...)

>>czytaj dalej<<<


Wielka Wojna 1914-1918 cz. 6

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2019-02-01 20:19:14

Wybrane ceny towarów. Flota niemiecka. Wojna między Austrią a Serbią. Turcja kupiła (pozornie) dwa okręty wojenne. Bułgaria przeciw Rosji. Z pamiętnika Hipoilita Korwin - Milewskiego. Bruksela nie chce płacić kontrybucji. Zjazd bukaresztański. Zamach na cesarza rosyjskiego. Bułgaria,Turcja a Rosja. Przymus brania pieniędzy papierowych we Francji. Z Paryża donoszą, że rząd francuski zwrócił (...)

>>czytaj dalej<<<


Koleje na Ziemiach polskich u schyłku WW. cz. 1.

Kategoria : 6 II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2019-01-17 16:58:23

Ogólny rozwój kolejnictwa w Niemczech. Z uruchomieniem pierwszej kolei pomiędzy Darlingtonem i Stoktonem w roku 1825 zaczął się niewątpliwie nowy okres w życiu ludzkości. W Prusach przystąpiono w 10 lat później do budowy pierwszej kolei pomiędzy miastami Norymberga i Fürth. Początkowo w Prusach budowano pierwsze koleje bezplanowo, nie uwzględniając ogólnych potrzeb ekonomicznych (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej 1914-1917 cz. 8

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2019-01-06 11:08:09

Pamiętnik z I wojny światowej. Front wschodni. Czas Wydarzeń 1914 rok, mc – listopad-grudzień. Obszar akcji: Karpaty, zachodnie i wschodnie obszary dawnego Królestwa Polskiego. Miejsca odniesienia: Częstochowa , Łódź, Łowicz, Wocławek, Baligród. Walczące strony : Rosja przeciw Niemcom i Austro-Węgrom. Wybrane osoby z kart pamiętnika: Autor: E. DE. Henning- Michaelis, gen. W. P., gen. (...)

>>czytaj dalej<<<


Z dziejów Kościoła rzymsko-katolickiego, cz 1

Kategoria : Teksty i opisy z dawnych kronik     Data utworzenia artykułu : 2018-12-23 18:14:28

Stosunek chrześcijan do państwa rzymskiego. Kościół Chrystusowy, wierny swemu posłannictwu krzewienia ewangelii po całym świecie, zataczał coraz szersze kręgi w obrębie państwa rzymskiego. Rzymianie nie umieli wprawdzie początkowo odróżnić chrześcijan od Żydów i pod osłoną religii żydowskiej, prawnie dozwolonej, pozwolili czas jakiś krzewić się chrześcijaństwu spokojnie. Wszelako (...)

>>czytaj dalej<<<


O miejskiej topografii i żydowskim cmentarzu

Kategoria : 9 PRL     Data utworzenia artykułu : 2018-12-04 17:33:06

Żydowski cmentarz. Został założony w najstarszej części miasteczka Georgenberg, ale poza zabudowaniami, na obrzeżu miasta. Geograficznie położony był w jego południowo-wschodniej części. Jego powierzchnia miała kształt prostokąta. Miejsce jego usytuowania było w zgodzie z ówczesnym pruskim porządkiem prawnym. Teren był suchy i piaszczysty, o czym można się przekonać i dzisiaj. Dawny plac (...)

>>czytaj dalej<<<


Koleje na Ziemiach polskich u schyłku WW. Cz. 2.

Kategoria : 6 II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2018-11-29 16:47:48

  Królestwo Polskie w latach 1917- 1918 (na podstawie tzw. „aktu 5 listopada”), to fragmentaryczna państwowość, wyrażająca się w istnieniu instytucji państwowych (sądownictwa, szkolnictwa, kolejnictwa i innych administracyjnych o wcale nie mniejszym znaczeniu). Wszytko to wytworzyło się z inicjatywy Rady Regencyjnej (RR), która została powołana reskryptami niemieckich i (...)

>>czytaj dalej<<<


Koleje na Ziemiach polskich u schyłku WW. cz. 1.

Kategoria : 6 II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2018-11-12 15:31:47

W chwili wybuchu wojny, na ziemiach należących obecnie (autor artykułu ma na myśli 1928 rok – LAH) do Państwa Polskiego znajdowało się ogółem 15.900 kilometrów kolei normalnotorowych (o szerokości toru 1.435 i 1529 m.). Z tego pod zaborem austriackim było 4.400 km, na 79.000 km² obszaru, pod pruskim - 5.000 km, na 48.000 km², a pod zaborem rosyjskim – 6.400 km, na 262.000 km² (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej 1914-1917 cz. 7

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2018-11-06 13:49:29

Pamiętnik z I wojny światowej. Front wschodni. Czas Wydarzeń 1914 rok, mc – listopad-grudzień,styczeń,luty, marzec. Obszar akcji: zachodnie i wschodnie obszary dawnego Królestwa Polskiego. Miejsca odniesienia: Kalisz, Częstochowa,Toruń, Łódź i okolice, Łowicz, Wocławek, Kraków, Warszawa, Kijów, Lwów. Walczące strony : Rosja przeciw Niemcom i Austro-Węgrom. Wybrane osoby z (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com