Flag Counter
Flag Counter
 

Temat : Siedmiokrotny św. Jerzy

Kategoria :  Dzieje Śląska we władaniu Piastów       Data : 2017-03-21 14:40:03

Parafie pod wezwaniem św. Jerzego

Parafia pw. św. Jerzego w Dębieńsku. Do najstarszych gospodarzy (patronów) parafialnych w diecezji katowickiej należy św. Jerzy. Po raz pierwszy objął u nas rządy w Dębieńsku, gdzie parafia istniała już w 1335 roku. O pierwszym kościele dębieńskim nic nie wiemy.

Kościół

Kościół pw. św. Jerzego w Dębieńsku Wielkim. Widok na elewację południową kościoła. Autor foto: Hons 084 - Praca własna. Utworzony 26 kwietnia 2013. Kościół został wpisany do rejestru zabytków pod nr ID 641288. Foto pobrano z Domeny publicznej: CC BY - SA 3.0 /Wikimedia Commons/.

Nowy w stylu barokowym był konsekrowany 5 października 1913 roku. Położenie parafii dębieńskiej jest niezwykle korzystne. Cicho tam wśród lasu i pól. I byłoby tam nawet bardzo cicho, gdyby nie niepokoje, którymi kościół nawiedza bliska kopalnia.

ołtarz

Późnorenesansowy ołtarz z obrazem św. Jerzego. Foto pobrano z E-ncyklopedii, Historia Kościoła na Śląsku.

W prezbiterium kościoła znajduje się XV-wieczny, późnorenesansowy ołtarz z obrazem św. Jerzego, ofiarowanym przez pochodzącą z rodu Holly właścicielką Dębieńska Starego. Po bokach obrazu zostały umieszczone figury św. Franciszka i św. Dominika. Nad nim znajdują się figuralne wyobrażenia św. Piotra i św. Pawła oraz Ukrzyżowanie w zwieńczeniu.

Bibliografia: Aleksander Żukowski. Anna Gudzik, "Szlakami Zielonego Śląska 1. Czerwionka - Leszczyny: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Vectra. 2010.

W tej chwili przeprowadza się generalny remont najstarszej rezydencji św. Jerzego po szkodach górniczych. Taki już los wszystkich kościołów zbyt blisko położonych przy czynnych kopalniach.

 

Parafia pw. św. Jerzego w Mszanie.  Drugi z rzędu kościół wybudowali św. Jerzemu parafianie w Mszanie w powiecie wodzisławskim. Było to w 1376 roku. 

Na portalu parafii mszańskiej, pod zakładką Historia Parafii, podaje się wzmiankę o miejscowości Mszana z 1305 r., pochodzi ona z tekstów źródłowych, zaś o istniejącym w tej miejscowości drewnianym kościele z 1447 r. Parafia została wymieniona w spisie świętopietrza sporządzonym przez archidiakona opolskiego Mikołaja Wolfa. Od XVI w, należała ona do dekanatu wodzisławskiego.

Najstarsze opisy kościoła pochodzą z protokołów powizytacyjnych z 2 połowy XVIII w. Pierwszy kościół przetrwał do początku XVIII w., wtedy to wzniesiono drugi drewniany kościół, w którym również patronował św. Jerzy; kościół zbudowano w 1709 roku (...). Przetrwał on niecałe dwa wieki - rozebrano go w 1889 r., gdy obok wzniesiono murowany z cegły, był on także pw. św. Jerzego. Powstał za staraniem ówczesnego ks. prob. mszańskiego Wilhelma Tuskera.

kosciół

Murowany kościół z cegieł w parafii mszańskiej, także pw. św. Jerzego. Foto pobrano z portalu parafii w Mszanie.

Murowany kościół, także pod wezwaniem św. Jerzego, zaczął powstawać w 1896 r. Nowy kościół służy nadal parafianom do dnia dzisiejszego, należy do tzw. kościołów orientowanych - część prezbiterialna mieszcząca ołtarz główny, jest zwrócona ku wschodowi (łac. orient - "wschód") - w stronę, z której ma nadejść Jezus Chrystus podczas drugiego przyjścia - paruzji.

Podczas II wojny światowej kościół, jego wieża i ściany zostały w znacznym stopniu uszkodzone. Zabrano wszystkie dzwony. Ale już w latach 1946-48 odbudowano wojenne zniszczenia. W 2013 r. ówczesny proboszcz ks. Krystian Gawleński rozpoczał remont wnętrza kościoła, majacy przywrócić mu neogotycki charakter wraz z odbudową dawnego ołtarza głównego, który usunięto w latach 70 XX wieku oraz ołtarzy bocznych.

odnowione wnętrze

Odnowione wnętrze parafialnego kościoła pw. św. Jerzego w Mszanie, pow. wodzisławski, woj. śląskie. foto pobrano z portalu parafii mszańskiej.

Podczas II wojny światowej kościół, jego wieża i ściany zostały w znacznym stopniu uszkodzone. Zabrano wszystkie dzwony. W latach 1946-48 odbudowano wojenne zniszczenia. W 2013 r. ówczesny proboszcz ks. Krystian Gawleński rozpoczał remont wnętrza kościoła, mający przywrócić mu neogotycki charakter wraz z odbudową dawnego ołtarza głównego, który usunięto w latach 70 XX wieku oraz ołtarzy bocznych.

Ołtarz

Odnowiony główny ołtarz w kościele pw. św. Jerzego w Mszanie, pow. wodzisławski, woj. śląskie. Foto pobrano z portalu parafii mszańskiej.

Do kościoła powróciło wiele oryginalnych elementów wystroju, takich jak obraz św. Jerzego z ołtarza głównego i figury św. przechowywane przez lata w domach parafian. Po odrestaurowaniu są znowu ozdobą kościoła.

Obecny murowany kościół j został poświęcony 24 kwietnia 1898 roku. Położenie Mszany jest bardziej urocze od położenia Starego Dębieńska. Prócz łąk i lasu ziemia mszańska ma bogate ukształtowanie pod względem powierzchni. Mszana miała drugiego jeszcze patrona, św. Mikołaja, którego odpust po dziś dzień obchodzi się uroczyście.

Parafia pw. św. Jerzego w Goczałkowicach - Zdroju. Początki Goczałkowic i dane o pierwszym tutejszym kościele niestety giną w mrokach historii. Wiadomo, że wieś Goczałkowice początkowo należała do parafii w Pszczynie. Dekanat pszczyński powstały około 1350 r., należał do diecezji krakowskiej. Parafia utworzona została w 1444 r. i prawdopodobnie istniał tu wtedy kościół pod wezwaniem św. Wojciecha.

mapka

Goczałkowice na mapie Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego - mapa Abrahama Orteliusa z 1603 r. Foto mapki pobrano z Domeny publicznej.

Kolejny kościół zbudowano prawdopodobnie około 1534 r. i nosił już podwójne wezwanie św. Wojciecha i św. Jerzego. Był to kościół drewniany, kryty gontem z dzwonnicą (wolno stojącą) i dwoma dzwonami. Wnętrze kościoła było ozdobione obrazami patronów i św. Trójcy.

W 1569 r. baron Karol von Promnitz, pan na Pszczynie ogłosił przejście całego państwa na luteranizm - w parafiach usuwano duchownych katolickich i osadzano protestanckich. W tym samym roku kościół goczałkowicki z samodzielnej parafii stał się filią parafialnego (protestanckiego LAH) kościoła w Pszczynie. Aż do XVIII w. Goczałkowice pozostawały pod zarządem administracji protestanckiej.

Katolicy z Goczałkowic już w XVII w. czynili starania o ponowne utworzenie parafii. Jednak kościół nadal miał status filii parafialnego kościoła w Pszczynie i to aż do 1797 r., kiedy to na powrót uzyskał status samodzielnej placówki duszpasterskiej, Pierwszym jej proboszczem został ks. Fryderyk Borówka.

kościół

Kościół św. Jerzego w Goczałkowicach. Autor: Andrzej G. Fotopolska.eu. (326 380). Utworzony 5 marca 2012. Foto pobrano z Domeny publicznej. [CC BY-SA 3.0 (https: // creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)].

W 1866 r. została zbudowana kaplica Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. W 1883 r. postawiono murowany kościół pw. św. Anny w miejsce starego drewnianego.

Drewniany kościół niestety spłonął 7 września 1908 r. W latach 1909 - 1910 wybudowano nowy murowany kościół w stylu barokowym wg. projektu Ludwika Szneidera. Konstruktorem był Paweł Swoboda, a wyposażenie wnętrza zaprojektował p. Folka z Pawłowic. Poświęcono go 15 grudnia 1910 r., a konsekrowano 10 września 1929 r. (...). Odpusty w parafii: ku czci św. Jerzego, to niedziela po 23 kwietnia, ku czci św. Anny - odpust ruchomy, to niedziela po 25 lipca.

Goczalkowice miały kościół św. Jerzego już w 1551 roku. A zaś od roku 1568 do 1791 parafia goczałkowicka była przyłączona do kościoła parafialnego w Pszczynie. Stary kościół spalił się w 1908 roku. Nowy kościół poświęcono 15 grudnia 1910 roku.

 

Parafia pw. św. Jerzego w Puńcowie. W tej wsi parafia istniała już w 1518 roku. Nowy gotycki kościół konsekrowano 12 maja 1918 roku. Parafianie z Dzięgielewa przemierzają czterokilometrową drogę do kościoła w Puńcowie.

kościół

Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Puńcowie. Autor foto: DTG - Praca własna. Przesłany 3 marca 2011, [CC BY 3.0 (https: // creativecommons.org/ licenses/ by / 3.0)].

Jest to najstarszy istniejący na Śląsku Cieszyńskim wiejski kościół murowany. Wybudowany został w 1518 r. w stylu późnego gotyku. Rozbudowano go w latach 1902 - 1905 poprzez wzniesienie nowej fasady i zastąpienie istniejącej drewnianej wieży nową murowaną wieżą neogotycka.

gotycki portal

Gotycki portal kościoła pw. św. Jerzego Męczennika, 1518 r. (XIX / XX w.) Autor foto: Hons084 - Praca własna. Utworzono 18 lipca 2013. /wikimedia commons/ CC BY-SA 3.0. Foto przedstawia zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem: ID 639420.

Kościół jest jednonawowy, orientowany, murowany z kamienia i cegły, na zewnątrz opięty szkarpami. Najstarszą częścią kościoła jest dwuprzęsłowe, zamknięte trójboczne prezbiterium, oddzielone od nawy ostrołukową tęczą. W nim znajduje się ołtarz pochodzący ze starego kościoła drewnianego sprzed 1518 roku i późnogotyckie kamienie sakramentarium ścienne, zamknięte kutą kratą z początku XVI w. Wewnątrz m. in. rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII w., epitafium urzędnika Komory Cieszyńskiej, Jakuba Dworzaka, zmarłego w 1778 r., dwie tablice pamiątkowe dotyczące budowy kościoła, naczynia liturgiczne z II połowy XVIII w. i obrazy z XIX w. Na wieży wisi dzwon z 1726 r. Nawa na rzucie zbliżonym do kwadratu, szersza od prezbiterium, powiększona od strony zachodniej o jedno przęsło. Przykryto je unikatowym sklepieniem - palmowo gwiaździstym - wspartym na jednym, centralnym, ośmiobocznym filarze, od którego promieniście rozchodzą się żebra sklepienne. Jest to jedyne takie sklepienie na Śląsku Cieszyńskim. Dachy nad nawą i prezbiterium dwuspadowe, kryte dachówką.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jerzego_w_Pu%C5%84cowie

Parafia pw. św. Jerzego w Jasienicy. Kościół w Jasienicy poświęcono 19 sierpnia 1787 roku po reaktywowaniu parafii w 1785 roku.

W sprawozdaniu z poboru świętopietrza z 1335 r. w diecezji wrocławskiej na rzecz Watykanu, sporządzonego przez nuncjusza papieskiego Galharda z Cahors, wśród 10 parafii archiprezbiteratu w Cieszynie wymieniona jest parafia w miejscowości Hankendorff, którą można teoretycznie identyfikować z miejscowością Heyczendorff, a więc Heinzendorff, czyli niemiecką nazwą Jasienicy, wymienioną w podobnym sprawozdaniu Mikołaja Wolffa z 1447 r.

kościół

Kościół pw. św. Jerzego w Jasienicy, pow. bielski, woj. śląskie. Autor: Hons084 - Praca własna. Utworzony 2 lipca 2013. /Wikimedia Commons/ CC BY - SA 3.0. Fotografia przedstawia obiekt sakralny, wpisany do rejestru zabytków pod nr ID 638635.

Tak więc założenie miejscowej parafii pw. św. Jerzego Męczennika można przypisać na początek XIV w. Na podstawie wysokości opłaty w owym sprawozdaniu liczbę ówczesnych parafian (we wszystkich podległych wioskach) oszacowano na 225.

1 stycznia 2015 parafię przeniesiono ze zlikwidowanego dekanatu Bielsko - Biała IV do nowo powstałego dekanatu Jasienica.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Jerzego_w_Jasienicy

 

Zabytkowy, poszpitalny kościół św. Jerzego w Cieszynie. Pochodzi on z okresu sprzed reformacji.

Zakłada się, że świątynia powstała w latach 1327 - 1404, kiedy to w Cieszynie panował książę Kazimierz I cieszyński. W jego godle był umieszczony złoty orzeł bez korony na niebieskim tle, podobny do tego, który jest widoczny w prezbiterium kościoła, a więc książę każe tę świątynię wystawić. Kościół powstał poza średniowiecznymi murami miasta, na tzw. Frysztackim Przedmieściu, a w jego pobliżu urządzono cmentarz, datowany na 1472 rok i pierwszy cieszyński szpital dla chorych i ubogich.

herb

Herb Piastów cieszyńskich z dzieła "Scuta nobilium ducatus Teschinensis" Leopolda Szersznika. Pobrano z Domeny publicznej.

Wiele klasztorów założyło żebracze klasztory zakonne dominikanów i braci mniejszych - minorytów. Klasztorów pierwszego zakonu funkcjonowało na Śląsku trzynaście, a mianowicie we Wrocławiu (założony w 1226 r.), Raciborzu (ok. 1240 r.), Ząbkowicach Śląskich i Głogowie (ok. 1255 r.), Bolesławcu (ok. 1260 r.), Cieszynie (ok. 1270 r.), Legnicy (ok. 1275 r.) (...). (Rościsław Żerelik).

Utrzymywane przez kilkadziesiąt lat księstwo opolsko - raciborskie zostało po śmierci Władysława I w 1281 r. lub 1282 r. podzielone pomiędzy jego czterech synów: dzielnicę cieszyńską otrzymał Mieszko I, bytomsko - kozielską Kazimierz, opolską - Bolesław I, a raciborską zaś - Przemysław. Niewielkie terytorialne księstwa, bez silnego mieszczaństwa, a także innych dochodów, przestały odgrywać znaczącą rolę polityczną i zaczęły, po odsunięciu się Henryka IV Prawego, ulegać wpływom czeskim. (...). W 1282 r. zaproszony do Pragi Kazimierz bytomsko - kozielski uznał się za wasala króla Czech Wacława II, i przyjął swoje księstwo z jego rąk w lenno wieczyste. W styczniu 1291 r. w Ołomuńcu podobnie uczynili bracia Mieszko cieszyński i Bolesław I opolski, w 1292 r. zaś, w czasie wyprawy Wacława II do Polski - książę raciborski Przemysł. W ten sposób król czeski utorował sobie drogę do Krakowa. (...). W miejsce księstwa cieszyńskiego po śmierci Mieszka (ok. 1315 r.) powstały dzielnice: oświęcimska Władysława I i cieszyńska Kazimierza. Niepodzielne pozostało jedynie ksiestwo raciborskie, które po śmierci Przemysława (1306 r.) odziedziczył jedyny syn Leszek. (Rościsław Żerelik). 

Kolejna wzmianka o kościele pw. św. Jerzego została odnotowana w 1442 roku, wtedy to kościółek ten otrzymał status kościoła filialnego przy kościele pw. św. Marii Magdaleny. W tym czasie kościół był poświęcony Kryżowi Jezusa Chrystusa.

W roku 1653 kościół szpitalny został na nowo konsekrowany, a w 1751 roku ufundowano dzwon do kościoła, który wraz z kolejnymi z lat 1826 i 1886 został przetopiony na cele wojenne.

W latach 1804 - 1805 do kościoła dobudowano nową wieżę po stronie zachodniej, a w latach 1840 - 1855 przeszedł gruntowny remont. W roku 1882 ogień strawił przykościelny przytułek, który był dotychczas kościołem filialnym, i od tego czasu stracił on swój dotychczasowy status.

W czasie zaborów Msze św. były odprawiane jedynie okazjonalne; w odpust św. Jerzego i w święto Matki Bożej Bolesnej oraz w Dni Krzyżowe i Dzień Zaduszny.

Po kasacji Zakonu Jezuitów w 1773 roku w Cieszynie i na Śląsku Cieszyńskim zaczął dominować język czeski (co sprawiło, że odprawiano nabożeństwa w tym języku). Jezuici czescy rozszerzyli kult św. Jana Nepomucena, co zapewne stało się przyczyną ustawienia figury tego świętego po prawej stronie od wejścia do kościoła.

kościół

Kościół pw. św. Jerzego w Cieszynie, woj. śląskie. Autor Tomasz Zugaj - Praca własna. Przesłany 10 sierpnia 2014. Foto pobrano z Domeny publicznej. CC BY - SA 4.0.

Po I wojnie światowej kościołem opiekowali się niemieccy katolicy i w tym okresie czasu odbywały się niedzielne nabożeństwa mszalne w języku niemieckim. (...).

W trakcie okupacji niemieckiej Msze św. odbywały się jedynie z okazji odpustu na św. Jerzego i w święto Matki Boskiej Bolesnej. W maju 1945 roku cofające się wojska niemieckie wysadziły pobliski most na Bobrówce. W wyniku eksplozji w kościele zostały zniszczone wszystkie okienne witraże, zerwana część dachu i wystąpiło pęknięcie sklepienia. Remont kościoła nastąpił w latach 1950 - 1953, i był dozorowany przez przez ówczesnego proboszcza cieszyńskiegi ks. Lichotę.

Od 1961 roku, w obawie przed wpływami Kościoła Narodowego, rozpoczęto regularne nabożeństwa niedzielne.

Latem 1973 roku przeprowadzono remont kapitalny kościoła, gdyż już w roku następnym kościół obchodził jubileusz 550 - lecia jego istnienia. Z tej też okazji, w dniu 1 września 1974 roku odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ks. bp Józefa Kurpasa.

Do 1901 roku za kościołem znajdował się cmentarz, po którym zachowała się jedynie część nagrobków. Pochowani na nim byli m. in. Karol Miarka i Pawel Stalmach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_cieszy%C5%84skie#/media/Plik:Cieszyn_Piast_dynasty_COA.png

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jerzego_w_Cieszynie

Źródła: Rościsław Żerelik. "Dzieje Śląska do 1526 roku", w:"Historia Śląska". Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerelik. Wroclaw 2002.

 

Kościół pw. św. Jerzego w Rydułtowie. W powiecie rybnickim, na Śląsku zbudowano kolejny siódmy kościół pw. św. Jerzego. Parafia powstała w 1886 roku, kościół poświęcono 8 grudnia 1896 roku.

Warto by się zastanowić nad tym, czyby św. Jerzemu nie poświęcić więcej uwagi w literaturze religijnej, a co za tym idzie i w pobożnych praktykach. Postać św. Jerzego interesowała niejednego już pisarza. Kornel Makuszyński napisał piękną balladę, poświęconą św. Jerzemu. Jan Kasprowicz złożył hołd naszemu siedmiokrotnemu gospodarzowi wspaniałym wierszem pt. „Św. Jerzy”. Kto z kompozytorów podejmie się trudu skomponowania melodii do słów Kasprowicza? Można by w ten sposób zapoczątkować śpiewanie pieśni do św. Jerzego w kościołach. Słowa Kasprowicza byłyby pierwszą przepiękną do niego pieśnią.

Przypuszcza się, że początek parafii w Rydułtowach rozpoczyna się w 1501 r. Od XVI stulecia parafia należała do dekanatu wodzisławskiego (1). W 1628 r. wzniesiono w Rydułtowach niewielki drewniany kościółek. Za datą jego budowy ma przemawiać, stojący obecnie na placu kościelnym krzyż kamienny, na którym wyryta jest inskrypcja odnosząca się do konsekracji wspomnianego kościółka, co miało mieć miejsce w 1628 r. Dwa kościółki wzniesione przed 1703 r. zostały rozebrane, a w zamian został wzniesiony nowy kościół z drewna modrzewiowego, w przywołanym wcześniej roku. Wydarzenie to miało się zachować w ludowym przekazie. Głównym fundatorem tego kościoła miał być właściciel folwarku w Rydułtowach - Ferdynand de Niewiadomski. Kościół ten miał przetrwać do 1897 r.

prezbiterium

Przedsoborowy (II Sobór watykański) wygląd prezbiterium w kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowie. Autor: Arkadiusz Biernat, utworzono 29 czerwca 2014. Foto pochodzi z zasobów archiwalnych < Towarzystwa Miłośników Rydułtów > , a zamieszczone zostało w periodyku "Nasze Miasto" w wodzisławskim wydaniu (?) i stamtąd je pobrano.

W latach 1778 - 1886 katolicy z Rydułtów należeli do parafii pszowskiej. Po zgromadzeniu funduszy rozpoczęto w 1895 r. budowę nowego, tym razem murowanego, kościoła, probostwa i zabudowań gospodarczych, a działo się to, gdy proboszczem był ks. Paweł Bernerta. Kościół ten służy do dzisiaj wiernym Kościoła katolickiego.

W dniu 1 czerwca 1896 r. dokończono budowę wieży, a 6 października zawieszono w niej dwa dzwony, jeden ze starego koscioła i drugi nowy, odlany przez C. Loescha w Opolu. Zegar osadzono w górnej części murowanej wieży, jest on darem górników z kopalni "Charllote". Nowy kościół został poświęcony 8 grudnia 1896 r. Autorem wystroju wnętrza kościoła był Józef Kołodziejczyk (?). Koszt budowy wyniósł 118 tyś. marek (...). Ks. prob. Wojciech Urban (1937 - 1966) przeprowadził remont w kościele.

Dnia 4 lutego 1945 r. Rydułtowy zostały zbombardowane najprawdopodobnie przez lotnictwo radzieckie. Rezultatem bombardowań było uszkodzenie kościoła, powstały szkody w budowli szkoły nazywanej "organistówką" i wejście do kościoła. Zginęło kilka osób świeckich i trzy siostry zakonne. (...).

Ołtarz zlikwidowano po Soborze Watykańskim II. Działo się to za czasów ks. prob. Jana Nowoka, wtenczas powstały dwa projekty nowego wystroju wnętrza, wybrano projekt plastyka Józefa Kołodziejczyka (?) i w 1971 r. nadano kościołowi nowy wystrój odpowiadający liturgii posoborowej - czytamy na stronie internetowej parafii św. Jerzego w Rydułtowach.

prezbiterium

Posoborowe prezbiterium parafialnego kościoła pw. św. Jerzego w Rydułtowach. Foto pobrano z periodyku: naszemiasto.pl. /wodzisławslaski. Foto należy do zasobów fotografii archiwalnej Towarzystwa Miłośników Rydułtowa.

Wówczas całkowicie zmieniło się prezbiterium. Zniknął przede wszystkim drewniany ołtarz z charakterystycznymi ozdobieniami, wieżyczkami oraz malowidlami. W latach 70. po Soborze watykańskim prawdopodobnie wskutek nienależytego zrozumienia odnowy, zlikwidowano ołtarze neogotyckie. Część z nich i tak już była w kiepskim stanie z powodu kornika - mówi ks. Konrad Opitek, proboszcz parafii św. Jerzego od 2003 r.

Wszystko zaczęło się od stacji drogi krzyżowej. Przez lata zdarzało się, że parafianie podczas rozmów z księżmi zagadywali na temat dawnego wystroju kościoła. Sprawa powrotu wystroju neogotyckiego rozpoczęła się w 2005 r. Artysta Krystian Burda wskazał mi, że stacje drogi krzyżowej, które wówczas były pomalowane na biało, są w rzeczywistości z drewna - wspomina ks. proboszcz. Konserwator potwierdził te słowa. Okazało się, że drewniane stacje zostały wykonane w Monachium. To właśnie od ich renowacji i wykonania do nich ram, rozpoczął się proces przywracania neogotyckiego wystroju kościoła. (...). W ubieglym roku rada parafialna wyszła z inicjatywą wybudowania dawnego ołtarza. W jego skład wchodziły malowidła, które tworzyły całość - dodaje ks. Opitek. Parafia otrzymała zgodę od Krystiana Burdy na zmianę wystroju kościoła (posiadał prawa autorskie) i przystąpiono do projektowania. Zlecono je Marcinowi Połomskiemu (ołtarz) i Adamowi Tomali (malowidła).

Autor wywiadu: Arek Biernat. "Dziennik Zachodni" z 6 listopada 2015/Wiadomości.

ołtarz

Odtworzony ołtarz główny w kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowie. Foto sporządzono w dniu jego poświęcenia, a także polichromii. Autor: ks. Stanisław Juraszek.

Najpierw malowanie, później elementy ołtarza, tak postanowiono. Dopiero po opracowaniu projektów i zatwierdzeniu przez Komisję Architektury i Sztuki Sakralnej oraz konserwatora zabytków, przystąpiono do prac, które wykonywane sa na podstawie archiwalnych fotografii. Należy dodać, że ołtarz jest odtwarzany do stanu sprzed 1954 r. (w późniejszych latach ulegał zmianom). W pierwszej kolejności rozpoczęto prace malarskie. (...). Figury aniołów i ozdoby na ścianach były inspirowane średniowieczem - mówi Adam Tomala, projektant i wykonawca. (...).

W 1924 r. po kilku stuleciach przynależności parafii rydułtowskiej do dekanatu w Wodzisławiu, została ona przeniesiona do do dekanatu pszowskiego.

kościół

Foto kościoła parafialnego pw. św. Jerzego w Rydułtowie. Autor: Fotoblog pixfoto - 2246.flog.pl

Obecny kościół to murowana, neogotycka budowla oparta na 8 filarach. Przed reformą soborową kościół posiadał 5 ołtarzy: główny pw. św. Jerzego, po jego lewej stronie - NM Panny i św. Barbary, a po prawej stronie - Jana Nepomucena i św. Józefa.

W 1980 r. zawieszono w nawach bocznych dwa obrazy: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Barbary, wyszły one spod pędzla prof. Macieja Bieniasza z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (...).

krzyż kamienny

Krzyż kamienny przy kościele parafialnym ( na placu kościelnym). Autor foto: Pnapora - Praca własna. Utworzony: 12 listopada 2016. CC BY-SA 4.0. Creative Commons. pl.wikipedia.org

Na szczególną uwagę zasługuje znajdujący się na placu kościelnym krzyż kamienny o podwójnych ramionach z inskrypcją i datą 1628. Forma taka bywa określana jako krzyż bożogrobców (miechowitów) lub litewski (jagieloński), dwa ramiona mają także krzyże morowe, czyli tak zwane - karawaki. Ten na placu kościelnym wykonany jest z piaskowca o wymiarach: 157 x 70 x 30 cm. W miejscu przecięcia się ramion znajdują się dwie płaskorzeźby małych krzyży łacińskich. A zaś na krzyżu znajduje się wykuta inskrypcja: A.N.D.I.678 CEESI.M. SC.,która została odczytana w XIX wieku przez proboszcza rydułtowskiego, jako inskrypcja dotycząca konsekracji kościoła w 1628 r. (2).

Przypisy.

1 · Veröffentlichungen aus dem Fürstbischöflichen Diözesan-Archiven zu Breslau. Bd 2. Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Oppeln. Breslau: G. P. Aderholz, 1904, s. 7. (łac.)

2· Marian Małecki: Krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej. Warszawa: Bellona, 2000, s. 10-11.

3· Arkadiusz Dobrzyniecki. Krzyże i kapliczki pokutne ziemi złotoryjskiej - historia pewnego mitu. „Pomniki Dawnego Prawa”. 11-12 (wrzesień-grudzień 2010), s. 32-37, 2010.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Jerzego_w_Rydu%C5%82towach

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Jerzego_w_Rydu%C5%82towach#/media/Plik:Rydultowy_stone_cross_01_2016_P03.jpg

https://plus.dziennikzachodni.pl/rydultowy-odtwarzaja-dawny-oltarz-w-kosciele-sw-jerzego-archiwalne-zdjecia/ar/9058305

https://wodzislawslaski.naszemiasto.pl/parafia-sw-jerzego-w-rydultowach-tak-kosciol-wygladal/ga/c1-2339464/zd/9778396

https://wodzislawslaski.naszemiasto.pl/parafia-sw-jerzego-w-rydultowach-tak-kosciol-wygladal/ga/c1-2339464/zd/9778378

 

Źródło. „GN”, ścieżka dostępu ŚBC.

E. Drzewińska, autorka zasadniczej części tekstu, za wyjątkiem pisanego kursywą.Autor artykułu : E. Drzewińska, autorka głównego tekstu
© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com