Wszystkich gości :   150655

Flag Counter
Flag Counter
 


Wnętrze Kościoła drewnianego pod wezwaniem Wniebowzięcia N. Maryi. P.a.nny w Miasteczku

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2024-05-30 09:16:47
1.Wnętrze kościoła drewnianego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim  (część I: XVII -- XVIII wiek) Wstęp"Ecclesia Filialis in Oppido żyglinskie Gory (...)  Jest tenźe kościół cały drzewiany, fundamenta ale  ściany mając dobre..." tak oto wizytator biskupi Simon Kuczewicz zaczął kreślić opis starego kościoła w Miasteczku Śląskim  7 Listopada (...)

>>czytaj dalej<<<

Powrót mnichów do miasta, W dbalości o porządek w mieście i moralność

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2024-02-05 16:49:07
Powrót mnichów do miasta.Nie wiemy, kiedy zakonnicy w habitach św. Franciszka powrócili do opuszczonego bytomskiego klasztoru i kościola św. Mikolaja." Kościół jest opuszczony... nad korpusem kościola nie ma żadnego sufitu, okna są wylamane, ściany są poplamione kroplami deszczu... Dach klasztoru zapadl się, stoją więc same mury" Tak wzglądała siedziba zakonników w 1598 (...)

>>czytaj dalej<<<

Własność Donnersmarcków i Kres władania Hohenzollernów

Kategoria : Pierwsza Rzeczpospolita, Okres jej trwania 1,07.1569. do zaniku rozbiory     Data utworzenia artykułu : 2024-02-04 17:01:23
Własność Donnersmarcków (1623) Kres władania Hohencollernów Skutki klęski pod Białą Górą były wielorakie. Obok konsekwencji politycznych dla Czech (w miejsce dotychczasowej elekcji króla wprowadzono dziedziczność tronu, zlikwidowano autonomię administracji, całkowicie ograniczono prawa sejmów krajowych) represje dotknęły tysiące zbuntowanych poddanych. Oblicza się, że na (...)

>>czytaj dalej<<<

Kulturkampf. Walka Berlina z Katolicyzmem (1848- 1918) 1

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2024-01-22 16:23:58
Kulturkampf Walka Berlina z katolicyzmem 1848—1918 1.Wstęp. Bismarckowski kulturkampf, zainicjowany w latach 70. XIX wieku, znany jest przede wszystkim jako jedna z odsłon toczonej na ziemiach polskich „ Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Był on jednak zaledwie etapem w długiej batalii mającej na celu zniszczenie Kościoła katolickiego na terenie Niemiec. Walka ta rozgorzała na dobre mniej więcej (...)

>>czytaj dalej<<<

Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871- 1947 Redaktor Grzegorz Kucharczyk

Kategoria : II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2024-01-19 13:56:35
Wprowadzenie. Ramy chronologiczne tomu czwartego Historii Prus obejmują lata 1871 - 1947. Data początków jest ogłoszona w Wersalu 18 stycz 1871 r, powstania Rzeszy Niemieckiej na czele z Wilhelmem I Hohenzollernem, który przyjął tytuł cesarza niemieckiego. Zamknięciem jest rok 1947, w którym Między sojusznicza Rada Kontroli Niemiec podjęła oficjalną uchwałę o likwidacji państwa pruskiego. Te (...)

>>czytaj dalej<<<

Wstęp, Dziedzictwo historiografii

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2024-01-10 18:26:27
Wstęp; Dziedzictwo Historiografii Dzieje Sejmu Czteroletniego, jego geneza, przebieg obrad, perspektywy polityczne, a w końcu klęska i liwidacja wszystkich osiągnieć związane były ściśle z międzynarodową sytuacją europejską w latach 1787- 1792, z korzystną dla Polski koniunkturą trwającą do wiosny 1791 roku, a potem ze zmianami w ukladzie sił międzynarodowych i reorientacją polityki Prus, Wielkiej Brytanii i (...)

>>czytaj dalej<<<

Stan Polski przed Rozbiorami

Kategoria : Pierwsza Rzeczpospolita, Okres jej trwania 1,07.1569. do zaniku rozbiory     Data utworzenia artykułu : 2023-12-24 15:41:51
Stan Polski przed rozbiorami. W traktacie z 1717 r,, narzuconych przemocą wojsk saskich i rosyjskich, był ustęp, uznający Rosję „gwarantką” urządzeń państwowych w Polsce, to znaczy, że bez zezwolenia Rosji nie wolno nic zmieniać w ustawach polskich, nie wolno poprawić formy rządu. Rosja zyskiwała więc prawo pilnować, jak się Polacy urządzają u siebie, żeby nie poprawiali u siebie rządu. Była więc (...)

>>czytaj dalej<<<

Matka i rodzina Zygmunta Augusta

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2023-10-23 16:33:05
Królewska rodzina. Matką Zygmunta Augusta była Bona Sforza, córka Giana Galeazza Sforzy, księcia Mediolanu, i Izabeli Aragońskiej. Ród Sforzów zawdzięczał swoje wyniesienie sławnemu kondotierowi Francescowi Sforzy, który w 1450 roku opanował wladzę w Mediolanie jako mąż Bianki Marii, córki fFilipa Marii Viscontiego. Wkroczenie Sforzy do Mediolanu zakończyło krotki okres (...)

>>czytaj dalej<<<

Wypiski z kroniki kościelnej rzymskokatolickiej w Miasteczku Ślaskim cz. 3

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2023-09-08 16:56:06

Odpust Mater Dolorosa, rozpoczął się pięknym porankiem. Ksiądz Zadler z Piekar wygłasza kazanie na wolnym powietrzu w takiej atmosferze,odbyła się celebracja ks. dziekana Purkopa. Po południu odbyły się nieszpory, po raz pierwszy była to wspaniała uroczystość. Liczba spowiadających się , jak zwykle, duża. Pomagali księża; Broll z Lubszy, Schmaus z Tarnowskich Gór, Sobota z parafii reptowskiej, (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Kroniki kościelnej w Miasteczku Śląskim cz. 1.

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2023-09-06 11:58:01

Chronologiczne zapiski w rękopiśmiennej kronice kościoła rzymsko/katolickiego w Miasteczku Śląskim, od roku 1871. Fotografia pierwszego i drewnianego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P./ Usadowiony w Miasteczku Śląskim, od strony wschodniej, w tym samym kierunku ustawiony jest główny ołtarz w tym kościółku, a zaś od strony zachodniej prowadzi główne wejście do niego.. (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com