Wszystkich gości :   26487

Flag Counter
Flag Counter
 


Z Dziejów Kościoła katolickiego / 11

Kategoria : Dzieje Kościoła katolickiego     Data utworzenia artykułu : 2022-06-16 12:59:54

Chrzest Polski. Św. Wojciech.Wkrótce po nawróceniu do chrześcijaństwa południowych szczepów słowiańskich odbyło się także apostołowanie wśród plemion na północ mieszkających. Tym przynosili światło chrześcijańskie pierwsi zakonnicy benedyktyńscy z Niemiec od czasu, gdy się Niemcy bezpośrednio zetknęli ze Słowianami. Naczelne miejsce zajmowała w tych stronach Polska, (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Tarnowskich Gór, Okręg Tarnogórski w Średniowieczu /2

Kategoria : O Historii Śląska     Data utworzenia artykułu : 2022-05-30 13:06:41

Uwarunkowania średniowiecznego osadnictwa.Interesujący nas obszar stanowił u początku państwa polskiego część pogranicza między plemiennego. Tu stykali się Wiślanie z Opolanami. Z tego względu można założyć, że dbające o swe naturalne granice plemiona nie były skore do prowadzenia na tym terenie osadnictwa, bo warunki naturalne były niesprzyjające. I choć toponomastycy nie są zgodni, czy Tarnowice (...)

>>czytaj dalej<<<


Wspomnienia żołnierza - teologa w marszu do Ziemi św. / 4

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2022-05-28 12:45:32

Wspomnienia żołnierza – teologa w marszu do Ziemi św. /4 Szejch wyszedł z domu, aby nas przywitać. Był to starszy, brodaty Arab o poważnych rysach twarzy. Ubrany był w jedwab zielony, tak samo nosił też zielony turban na znak, że jest potomkiem Mohameta . (Pozdrowieniem „salem alejkum” wita muzułman tylko muzułmanów, a nie chrześcijan).Nie dziwiło nas jego przywitanie w imię Allaha, (...)

>>czytaj dalej<<<


Wielka Wojna 1914 - 1918 / 17

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2022-05-21 13:22:36

Wielka Wojna 1914 – 1918 / 17 Druga faza wyścigu ku morzu została zakończona, tak jak pierwsza, bez decydującego rezultatu. Tymczasem zaszedł na terenie belgijskim wypadek niezmiernie doniosły a korzystny dla Niemców: upadek Antwerpji. Była ona jedną z największych i najlepiej ufortyfikowanych twierdz w Europie, w niej też, jak wiemy, znalazła ostoję armja belgijska, odepchnięta z drogi wiodącej (...)

>>czytaj dalej<<<


Wypiski z G. Śl. prasy z ostatniej ćwierci XVIII w. / 8

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2022-05-12 17:32:59

  Odważny Górnoślązak. Pewien światły Górnoślązak, pisze nam co następuje: Bardzo to chwalebnym jest, że polskie gazety wobec zagrożonego położenia, w jakim dziatwa polska się znajduje, w każdym numerze zamieszcza się napomnienie: „Uczmy dzieci czytać i pisać po polsku! „ Nie ma jednak wątpliwości, że ustawiczne to napominanie nie odnosi pożądanego skutku, a to tylko (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej / 17

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2022-05-09 17:01:38

Pamiętnik z wojny światowej /17 Strony konfliktu: Cesarstwo Niemieckie. Austro-Węgry. Bułgaria. Imperium Osmańskie. Dowódcy: Wilhelm II Hohenzollern. Paul Hindenburg. Leopold Bawarski. Max Hoffman. August von Mackensen. Imperium Rosyjskie (1914-1917). Rumunia od 1916 roku. Dowódcy:Mikołaj II Romanow. Mikołaj Romanow. Aleksiej Brusiłow. Ław Korniłow. Nikołaj Duchonin. Aleksander Kiereński. (...)

>>czytaj dalej<<<


Średniowieczne miasto Wrocław /2

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2022-04-28 10:43:12

Poszukiwanie miejsca dla miasta. Istotnie, już w latach trzydziestych XIII wieku zaczynało brakować miejsca w obrębie starych murów miejskich na wznoszenie nowych budowli. Henryk Pobożny zrezygnował więc ze wschodniej części terenów otaczających zamek na rzecz wspólnoty franciszkańskiej, która przeniosła się tu z domu kupieckiego przy najstarszym targowisku. Potem księżna Anna (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Tarnowskich Gór: od protestantyzmu do katolicyzmu /1

Kategoria : Dzieje Śląska pod władaniem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2022-04-22 11:14:30

Tarnogórska droga utrwalenia wiary katolickiej.Rozpoczynając rozważania dotyczące stosunków wyznaniowych w mieście, warto pokusić się o krótką charakterystykę sytuacji religijnej, jaka panowała w miastach Górnego Śląska. Jest to o tyle ważne, iż pozwoli lepiej zrozumieć procesy, które przebiegały w Tarnowskich Górach w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Poglądy (...)

>>czytaj dalej<<<


O Malowidłach i protestantach na Górnym Śląsku

Kategoria : O Historii Śląska     Data utworzenia artykułu : 2022-04-11 19:46:57

O Śląskich kościołach. Stare malowidła kościelne. W naszej diecezji katowickiej (1924 r.) nie ma już bodaj żadnego kościoła, który by nie był w środku pomalowany. Dlatego każdy zna malatury kościelne nowoczesnego rodzaju, atoli dawniej największa ilość kościołów była bez malowideł, a ten, którego wnętrze było pomalowane uważano za szczególnie piękny. Pomiędzy (...)

>>czytaj dalej<<<


Monarchia Ślaska Henryków

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2022-04-09 15:35:43

Monarchia Śląska Henryków. Rozwój gospodarczy i społeczny Śląska w XIII w. Dzielnica ośrodkowa z Wrocławiem od początku zajmowała stanowisko przodujące wśród innych dzielnic śląskich. Rozwój jej zdecydował o czołowej roli Śląska w XIII w. Duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego ziemi śląskiej miało górnictwo i hutnictwo. Na terenie Śląska spotykamy najgęstszą (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com