Flag Counter
Flag Counter
 


Z Dziejów Kościoła katolickiego / 10

Kategoria : Dzieje Kościoła katolickiego     Data utworzenia artykułu : 2021-09-22 16:07:15

Karol Wielki cesarzem rzymskim. Potęga niezwykła Karola Wielkiego jako monarchy chrześcijań-skiego, i zasługi około Kościoła domagały się uznania świata chrześcijańskiego i wdzięczności Kościoła. Świat chrześcijański w zamian za dobrodziejstwa, wyświadczone przezeń cywilizacji i dobru ogólnemu, dał mu w dziejach dobrze zasłużony przydomek „Wielki”. Kościół również (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje Górnictwa i Hutnictwa na G. Śląsku do 1806 r. / 6

Kategoria : Dzieje Śląska pod władaniem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2021-09-13 09:05:40

Polityka handlowa margrabiów.Prawo pierwokupu metali szlachetnych (Wechsel) było zazwyczaj składową częścią uprawnień panującego w odniesieniu do górnictwa, stosowaną z reguły także przez margrabiów. To stanowisko zajął też ks. Jan Opolski w ordunku górniczym. Od tej zasady robiono jednak liczne wyjątki, już od samego początku górnictwa tarnogórskiego. Jak się zdaje, (...)

>>czytaj dalej<<<


Wieści z górnośląskiej prasy 1890 r. / 4

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2021-09-04 13:12:08

Italia. Polityczna redukcja w wojsku. Wśród oficerów wojska włoskiego panuje wielkie oburzenie, ponieważ rząd postanowił usunąć z czynnej służby około 19 jenerałów i wielu niższych rangą oficerów, którzy już wcale do czynnej służby zdatni nie są. Jeśli rzeczywiście jedynie z tego powodu rząd chce ich usunąć, to nie mają się panowie oficerowie o co burzyć. Co innego (...)

>>czytaj dalej<<<


Średniowieczne miasto Brzeg 1 /

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2021-08-16 08:58:57

Na wysokim brzegu Odry. Wiele zagadnień związanych z nazewnictwem miast śląskich cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem toponomastyków. Jednym z przejawów tego zainteresowania są liczne monografie i rozprawy z tego zakresu. Ale fonetyczne brzmienie nazw miast i wsi śląskich oraz ich forma zapisu nie były i nie są obojętne także ich mieszkańcom. Albowiem od chwili przejścia większości ziem (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej / 15

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2021-07-31 15:55:59

Wprowadzenie. Front wschodni. Walczące strony: Imperium rosyjskie przeciwko II Rzeszy niemieckiej i Austro-Węgrom. Czas wydarzeń przełom jesieni i zimy 1915 r. Obszar akcji: Galicja Wschodnia. VII Korpus - 13 dywizja zajmowała odcinek frontu na Wołyniu. Korpusem dowodził gen Ekk. Nowy szef sztabu: ppułkownik Melewanow. Minister wojny Paliwanow. Gen. Szczerbaczew. Gen. Sacharow. Nowe lokum u hr. Ryszczewskiej. Problem (...)

>>czytaj dalej<<<


Druga Nekropolia

Kategoria : Władztwo Prus, od 1922 Polskie     Data utworzenia artykułu : 2021-07-07 10:36:15

 1815 rok. W dniu 21 listopada został poświęcony przez dziekana bytomskiego i proboszcza w Kamieńcu, ks. Bartłomieja Wodarskiego, nowy parafialny cmentarz w ówczesnym Georgenbergu, a dzisiejszym Miasteczku Śląskim, położony poza miejskimi zabudowaniami po prawej stronie szosy, która prowadzi do Tarnowskich Gór. Jak już pisano w wielu innych miejscach, w miasteczku Georgenberg wzniesiono (...)

>>czytaj dalej<<<


Wieści górnośląskiej prasy 1890 r. / 3

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2021-07-03 11:54:17

Wieści z różnych stron świata. Niemcy, Bułgaria, Turcja, Socjaliści, Wrocław, Niemieckie prawo karne, Młodoczesi, Rosja, Wybory do parlamentu w Niemczech,Brazylia, Persja, Maroko, Pan Henryk Panic, Racibórz, Poznań,Prymas Polski Julius Dinder,  Berlin, Cieszyn, Kosztowny kogut, Arabowie z Masowy, Anglia. Niemcy. Berliński „Reichsanzeiger teraz ogłasza sprawozdanie majora Wismana z dnia 27 (...)

>>czytaj dalej<<<


Pierwsza Nekropolia

Kategoria : Dzieje Śląska pod władaniem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2021-04-17 15:00:53

  Chrześcijańskie (katolickie) cmentarze w naszym mieście. Opracowanie obejmuje ogólnie okres panowania Habsburgów (i nadrzędność czeską) nad Śląskiem, a następnie czas władztwa pruskiego, zaś póżniej to czasy współczesne. Przed wzniesieniem drewnianego kościółka grzebano zmarłych mieszkańców miasta na cmentarzu żyglińskim, ponieważ osada Żyglińskie (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje Górnictwa i Hutnictwa na G. Śląsku do 1806 r. / 5

Kategoria : Dzieje Śląska pod władaniem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2021-03-31 17:49:12

Polityka górnicza książąt Śląskich w odniesieniu do górnictwa w Tarnowskich Górach była wysoce aktywna,bo tylko takie nastawienie prowadziło do jego rozwoju. Wszyscy inwestorzy zmierzali do tego, aby zaangażowany kapitał nie tylko się zwrócił w całości, ale powinien znacznie przekroczyć zaangażowany wkład. Taki tryb postępowania przyjmowali książęta, mieszczanie, gwarkowie i dla (...)

>>czytaj dalej<<<


Wieści z górnośląskiej prasy 1890 / 2

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2021-03-18 15:10:49

Tematyka: Encyklika Ojca św. Leona XIII. Królestwo włoskie ingeruje w Abisynii. We Francji zwolennicy Bulanżera znowu aktywni.Zamierzenia uchwalenia konwencji w sprawie ochrony robotników.Nowy rząd w Brazylii. Książę Bismarck się starzeje. Sejm pruski radzi o rolnictwie. Nowoczesne strzelby w armii pruskiej.Ilu Słowian zamieszkuje Europę? Encyklika Ojca św. Leona XIII. Traktuje ona o obowiązkach (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com