Wszystkich gości :   10594

Flag Counter
Flag Counter
 


Wspomnienia żołnierza teologa 1924 /1

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2021-11-16 13:55:04

To wspomnienia żołnierza teologa, który został wcielony do Wehrmachtu pod koniec pierwszej wojny światowej. Otóż postanowił przenieść na papier swoje przeżycia, które uznał za interesujące, przeznaczone szczególnie dla tych , którzy prochu wojennego nie powąchali.Są to opisy wydarzeń, które autor wspomnień przeżył na terenach nazywanych Małą Azją. Wrocław (...)

>>czytaj dalej<<<


Wypiski z Gościa Niedzielnego, Miastecz. Śl. / 10

Kategoria : II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2021-11-10 11:44:52

Wprowadzenie: Ś.p. ks.biskup Władysław Bandurski. Protestancki teolog wypowiada się o spowiedzi. Bolszewicy odpowiadają socjalistom.Miasto Czarnków.Sejmowa ustawa o pochówkach osób zmarłych. I masona można nawrócić na katolicyzm. Morderstwo w leningradzkim,katolickim kościele. Protest OO. Paulinów częstochowskich. Ś.p. ks. biskup Władysław Bandurski. W niedzielę, dnia 6 bm., (...)

>>czytaj dalej<<<


Wieści z górnośląskiej prasy 1890 r. / 5

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2021-10-27 17:37:39

Czesi a Niemcy. Ci co nasz periodyk czytają, wiedzą iż na życzenie cesarza austriackiego zebrali się w Wiedniu wybitni mężowie czescy i niemieccy, by obmyśleć warunki, pod jakimi by w Czechach Niemcy z Czechami pogodzić się mogli i nadal żyć zgodnie obok siebie. Dotąd bowiem obie te narodowości na ziemi czeskiej srodze się wadziły. Sprawa ta jest dla nas wielce ciekawą i pouczającą, boć Czesi przez (...)

>>czytaj dalej<<<


Średniowieczne miasto Brzeg / 2

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2021-10-16 12:49:45

Najpiękniejszy z kościołów średniowiecznego Śląska. Książę Ludwik I. Zamek w mieście Brzegu. Pierwszy w dziejach miasta wodociąg. Skutki napaści husyckich. Mury obronne. Bartłomiej Stein. Mieszczańskie przywileje.Brama panieńska.Pożar i budowa nowego ratusza.Kazimierz Jagiellończyk oblega miasto. Przekazy źródłowe. Dzięki tymże przekazom źródłowym możemy dość dokładnie (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Kościoła katolickiego / 10

Kategoria : Dzieje Kościoła katolickiego     Data utworzenia artykułu : 2021-09-22 16:07:15

Karol Wielki cesarzem rzymskim. Potęga niezwykła Karola Wielkiego jako monarchy chrześcijań-skiego, i zasługi około Kościoła domagały się uznania świata chrześcijańskiego i wdzięczności Kościoła. Świat chrześcijański w zamian za dobrodziejstwa, wyświadczone przezeń cywilizacji i dobru ogólnemu, dał mu w dziejach dobrze zasłużony przydomek „Wielki”. Kościół również (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje Górnictwa i Hutnictwa na G. Śląsku do 1806 r. / 6

Kategoria : Dzieje Śląska pod władaniem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2021-09-13 09:05:40

Polityka handlowa margrabiów.Prawo pierwokupu metali szlachetnych (Wechsel) było zazwyczaj składową częścią uprawnień panującego w odniesieniu do górnictwa, stosowaną z reguły także przez margrabiów. To stanowisko zajął też ks. Jan Opolski w ordunku górniczym. Od tej zasady robiono jednak liczne wyjątki, już od samego początku górnictwa tarnogórskiego. Jak się zdaje, (...)

>>czytaj dalej<<<


Wieści z górnośląskiej prasy 1890 r. / 4

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2021-09-04 13:12:08

Italia. Polityczna redukcja w wojsku. Wśród oficerów wojska włoskiego panuje wielkie oburzenie, ponieważ rząd postanowił usunąć z czynnej służby około 19 jenerałów i wielu niższych rangą oficerów, którzy już wcale do czynnej służby zdatni nie są. Jeśli rzeczywiście jedynie z tego powodu rząd chce ich usunąć, to nie mają się panowie oficerowie o co burzyć. Co innego (...)

>>czytaj dalej<<<


Średniowieczne miasto Brzeg 1 /

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2021-08-16 08:58:57

Na wysokim brzegu Odry. Wiele zagadnień związanych z nazewnictwem miast śląskich cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem toponomastyków. Jednym z przejawów tego zainteresowania są liczne monografie i rozprawy z tego zakresu. Ale fonetyczne brzmienie nazw miast i wsi śląskich oraz ich forma zapisu nie były i nie są obojętne także ich mieszkańcom. Albowiem od chwili przejścia większości ziem (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej / 15

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2021-07-31 15:55:59

Wprowadzenie. Front wschodni. Walczące strony: Imperium rosyjskie przeciwko II Rzeszy niemieckiej i Austro-Węgrom. Czas wydarzeń przełom jesieni i zimy 1915 r. Obszar akcji: Galicja Wschodnia. VII Korpus - 13 dywizja zajmowała odcinek frontu na Wołyniu. Korpusem dowodził gen Ekk. Nowy szef sztabu: ppułkownik Melewanow. Minister wojny Paliwanow. Gen. Szczerbaczew. Gen. Sacharow. Nowe lokum u hr. Ryszczewskiej. Problem (...)

>>czytaj dalej<<<


Druga Nekropolia

Kategoria : Władztwo Prus, od 1922 Polskie     Data utworzenia artykułu : 2021-07-07 10:36:15

 1815 rok. W dniu 21 listopada został poświęcony przez dziekana bytomskiego i proboszcza w Kamieńcu, ks. Bartłomieja Wodarskiego, nowy parafialny cmentarz w ówczesnym Georgenbergu, a dzisiejszym Miasteczku Śląskim, położony poza miejskimi zabudowaniami po prawej stronie szosy, która prowadzi do Tarnowskich Gór. Jak już pisano w wielu innych miejscach, w miasteczku Georgenberg wzniesiono (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com