Wszystkich gości :   38370

Flag Counter
Flag Counter
 


O Hierarchji w Kościele Katolickim / 1

Kategoria : Dzieje Kościoła katolickiego     Data utworzenia artykułu : 2022-08-13 14:54:10

Z hierarchji kościelnej. Kollegium kardynalskie. Po Ojcu świętym zajmują pierwsze miejsce w hierarchicznym ustroju kościoła katolickiego kardynałowie. Stanowią oni Senat papieża i są jego pierwszymi doradcami i pomocnikami w rządzeniu Kościołem. Wybrani z pośród najwybitniejszych mężów całego świata, przedstawiają już jako osobistości, jako uczeni, dyplomaci i duszpasterze, najwyższą (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje Górnictwa i Hutnictwa na G. Śląsku do 1806 r. /8

Kategoria : Dzieje Śląska pod władaniem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2022-08-03 16:20:03

Ustrój Społeczno – Gospodarczy Śląskiego Górnictwa Rud ołowiu i Srebra w XV i XVI wieku. Stosunek szlachty do górników.Zasada wolności górniczej nieuchronnie stwarza przeciwieństwo interesów między górnikiem a właścicielem gruntów. Konieczność używania przez górnika powierzchni ziemi jest główną płaszczyzną tarć. Właściciel ziemi (...)

>>czytaj dalej<<<


Średniowieczne miasto Wrocław / 3

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2022-07-22 10:32:26

  Fundacje Piotra Własta. Pod wieloma względami mogły z nią konkurować dwa kompleksy sakralne na dwóch sąsiednich wyspach, oba ufundowane w XII wieku przez Piotra Własta. Pierwszy z nich, składał się z dwóch kościołów, budynku klasztornego i licznych innych zabudowań skupionych wokół sześciu podwórzy. Całość otoczona grubymi murami, uzbrojonymi szeregiem groźnych (...)

>>czytaj dalej<<<


Wypiski z G. Śl. prasy z ostatniej ćwierci XVIII w. / 9

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2022-07-13 10:08:05

Prasowe wypiski Pozdrowienie katolickie. Brzmi ono – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! To pozdrowienie jest pokrzepieniem we wszelakich trudach i utrapieniach, to pozdrowienie jest przypomnieniem łask i dobrodziejstw, jakie nam wiara chrześcijańska przyniosła, jest przypomnieniem wieczności oraz podnietą do cnoty. Nadto jeszcze przy tym pozdrowieniu dostępujemy łask odpustowych. Papież Syxstus (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Kościoła katolickiego / 11

Kategoria : Dzieje Kościoła katolickiego     Data utworzenia artykułu : 2022-06-16 12:59:54

Chrzest Polski. Św. Wojciech.Wkrótce po nawróceniu do chrześcijaństwa południowych szczepów słowiańskich odbyło się także apostołowanie wśród plemion na północ mieszkających. Tym przynosili światło chrześcijańskie pierwsi zakonnicy benedyktyńscy z Niemiec od czasu, gdy się Niemcy bezpośrednio zetknęli ze Słowianami. Naczelne miejsce zajmowała w tych stronach Polska, (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Tarnowskich Gór, Okręg Tarnogórski w Średniowieczu /2

Kategoria : O Historii Śląska     Data utworzenia artykułu : 2022-05-30 13:06:41

Uwarunkowania średniowiecznego osadnictwa.Interesujący nas obszar stanowił u początku państwa polskiego część pogranicza między plemiennego. Tu stykali się Wiślanie z Opolanami. Z tego względu można założyć, że dbające o swe naturalne granice plemiona nie były skore do prowadzenia na tym terenie osadnictwa, bo warunki naturalne były niesprzyjające. I choć toponomastycy nie są zgodni, czy Tarnowice (...)

>>czytaj dalej<<<


Wspomnienia żołnierza - teologa w marszu do Ziemi św. / 4

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2022-05-28 12:45:32

Wspomnienia żołnierza – teologa w marszu do Ziemi św. /4 Szejch wyszedł z domu, aby nas przywitać. Był to starszy, brodaty Arab o poważnych rysach twarzy. Ubrany był w jedwab zielony, tak samo nosił też zielony turban na znak, że jest potomkiem Mohameta . (Pozdrowieniem „salem alejkum” wita muzułman tylko muzułmanów, a nie chrześcijan).Nie dziwiło nas jego przywitanie w imię Allaha, (...)

>>czytaj dalej<<<


Wielka Wojna 1914 - 1918 / 17

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2022-05-21 13:22:36

Wielka Wojna 1914 – 1918 / 17 Druga faza wyścigu ku morzu została zakończona, tak jak pierwsza, bez decydującego rezultatu. Tymczasem zaszedł na terenie belgijskim wypadek niezmiernie doniosły a korzystny dla Niemców: upadek Antwerpji. Była ona jedną z największych i najlepiej ufortyfikowanych twierdz w Europie, w niej też, jak wiemy, znalazła ostoję armja belgijska, odepchnięta z drogi wiodącej (...)

>>czytaj dalej<<<


Wypiski z G. Śl. prasy z ostatniej ćwierci XVIII w. / 8

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2022-05-12 17:32:59

Prasowe wypiski Odważny Górnoślązak. Pewien światły Górnoślązak, pisze nam co następuje: Bardzo to chwalebnym jest, że polskie gazety wobec zagrożonego położenia, w jakim dziatwa polska się znajduje, w każdym numerze zamieszcza się napomnienie: „Uczmy dzieci czytać i pisać po polsku! „ Nie ma jednak wątpliwości, że ustawiczne to napominanie nie odnosi pożądanego skutku, a (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej / 17

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2022-05-09 17:01:38

Pamiętnik z wojny światowej /17 Strony konfliktu: Cesarstwo Niemieckie. Austro-Węgry. Bułgaria. Imperium Osmańskie. Dowódcy: Wilhelm II Hohenzollern. Paul Hindenburg. Leopold Bawarski. Max Hoffman. August von Mackensen. Imperium Rosyjskie (1914-1917). Rumunia od 1916 roku. Dowódcy:Mikołaj II Romanow. Mikołaj Romanow. Aleksiej Brusiłow. Ław Korniłow. Nikołaj Duchonin. Aleksander Kiereński. (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com