Flag Counter
Flag Counter
 


Druga Nekropolia

Kategoria : Władztwo Prus, od 1922 Polskie     Data utworzenia artykułu : 2021-07-07 10:36:15

1815 rok. W dniu 21 listopada został poświęcony przez dziekana bytomskiego i proboszcza w Kamieńcu, ks. Bartłomieja Wodarskiego, nowy parafialny cmentarz w ówczesnym Georgenbergu, a dzisiejszym Miasteczku Śląskim, położony poza miejskimi zabudowaniami po prawej stronie szosy, która prowadzi do Tarnowskich Gór. Jak już pisano w wielu innych miejscach, w miasteczku Georgenberg wzniesiono (...)

>>czytaj dalej<<<


Wybrane wieści z górnośląskiej prasy / 2 / 1890 r.

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2021-07-03 11:54:17

Wieści z różnych stron świata. Niemcy, Bułgaria, Turcja, Socjaliści, Wrocław, Niemieckie prawo karne, Młodoczesi, Rosja, Wybory do parlamentu w Niemczech,Brazylia, Persja, Maroko, Pan Henryk Panic, Racibórz, Poznań,Prymas Polski Julius Dinder,  Berlin, Cieszyn, Kosztowny kogut, Arabowie z Masowy, Anglia. Niemcy. Berliński „Reichsanzeiger teraz ogłasza sprawozdanie majora Wismana z dnia 27 (...)

>>czytaj dalej<<<


Pierwsza Nekropolia

Kategoria : Dzieje Śląska pod władaniem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2021-04-17 15:00:53

  Chrześcijańskie cmentarze w naszym mieście. Opracowanie obejmuje ogólnie okres panowania Habsburgów (i nadrzędność czeską) nad Śląskiem, a następnie czas władztwa pruskiego, zaś póżniej to czasy współczesne. Przed wzniesieniem drewnianego kościółka grzebano zmarłych mieszkańców miasta na cmentarzu żyglińskim, ponieważ osada Żyglińskie Góry, a (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje Górnictwa i Hutnictwa na G. Śląsku do 1806 r. / 5

Kategoria : Dzieje Śląska pod władaniem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2021-03-31 17:49:12

Polityka górnicza książąt Śląskich w odniesieniu do górnictwa w Tarnowskich Górach była wysoce aktywna,bo tylko takie nastawienie prowadziło do jego rozwoju. Wszyscy inwestorzy zmierzali do tego, aby zaangażowany kapitał nie tylko się zwrócił w całości, ale powinien znacznie przekroczyć zaangażowany wkład. Taki tryb postępowania przyjmowali książęta, mieszczanie, gwarkowie i dla (...)

>>czytaj dalej<<<


Wieści z prasy górnośląskiej / 2

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2021-03-18 15:10:49

Tematyka: Encyklika Ojca św. Leona XIII. Królestwo włoskie ingeruje w Abisynii. We Francji zwolennicy Bulanżera znowu aktywni.Zamierzenia uchwalenia konwencji w sprawie ochrony robotników.Nowy rząd w Brazylii. Książę Bismarck się starzeje. Sejm pruski radzi o rolnictwie. Nowoczesne strzelby w armii pruskiej.Ilu Słowian zamieszkuje Europę? Encyklika Ojca św. Leona XIII. Traktuje ona o obowiązkach (...)

>>czytaj dalej<<<


O zaraniach Śląska / 1

Kategoria : O Historii Śląska     Data utworzenia artykułu : 2021-03-09 16:43:15

Śląsk w okresie przedpiastowskim. Początki podziałów klasowych. Wytworzenie się klas i społeczeństwa klasowego dokonało się ostatecznie na Śląsku, podobnie jak i na innych ziemiach polskich, pod koniec okresu poprzedniego – W przyjętej do niedawna (przed 1960 r. LAH) w nauce polskiej periodyzacji dziejów społeczeństwa przedklasowego i wczesnoklasowego na terenie Polski wydzielano okres (...)

>>czytaj dalej<<<


Średniowieczne Opole / 2

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2021-02-16 09:02:18

Śląsk Piastowski.Nie od rzeczy będzie tu przypomnienie, że zdecydowana większość budynków mieszkalnych była z drewna. Z tego powodu godzień uwagi jest testament księcia Jana zwanego Kropidłą z 1421 r., który wspominał między innymi o przeznaczeniu 6000 groszy praskich polskiej rachuby na czynsz o wysokości 59 marek groszy, mający służyć do budowy murowanych domów w okolicy rynku. Ale o (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej / 14

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2021-02-10 15:07:57

Wprowadzenie. Front wschodni. Walczące strony: Imperium rosyjskie przeciwko II Rzeszy niemieckiej i Austro-Węgrom. Czas wydarzeń jesień 1915 r. Obszar akcji: Galicja Wschodnia. VII Korpus - 13 dywizja zajmowała odcinek frontu na Wołyniu. Korpusem dowodził gen Ekk. Sztab dywizji mieścił się we wsi Zaleście.Pułkownik Wasiljew był d-cą pułku. Gen. Gutor dowodził 34 dywizją. Reprymenda. Z Kijowa nadeszła od (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje Górnictwa i Hutnictwa na G. Śląsku do 1806 r./ 4

Kategoria : Dzieje Śląska pod władaniem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2021-02-05 14:46:29

Okres Piastów. Zasada kierownictwa. Prawa i obowiązki sztygarów i szychtmistrzów. Ustrój miast górniczych w tym i Tarnowskich Gór. Sądownictwo górnicze i jego pokojowa ewolucja, roki sądowe i ich ewolucja. Sądownictwo wójtowskie. Nadania górnicze i złożoność z ich korzystania. Kto wymierzał miejsca pod budowę domów w mieście? Położenie (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Kościoła katolickiego / 9

Kategoria : Dzieje Kościoła katolickiego     Data utworzenia artykułu : 2021-01-13 19:42:21

Tematy:Monofizyci. – VI Sobór powszechny w Konstantynopolu.Islam. Postępy Kościoła katolickiego w Europie środkowej. Św. Bonifacy, apostoł krajów niemieckich. Powstanie Państwa Kościelnego. Karol Wielki i jego zasługi dla Kościoła katolickiego. Reforma duchowieństwa zakonnego i świeckiego. Monofizyci. Mimo potępienia Monofizytów była ich jeszcze znaczna liczba. Aby ich z (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com