Flag Counter
Flag Counter
 

Temat : Kronika z przeszłości Górnego Szląska

Kategoria :  Dzieje Śląska we władaniu Piastów       Data : 2017-03-20 17:48:57

Śląsk w monarchii piastowskiej. Że wiara święta na początku 12. wieku kwitła świetnie na Górnym Szląsku, o tem świadczą kroniki, opowiadające o budowaniu licznych kościołów. W Wodzisławiu na staromodnej szafie do niedawnego czasu znajdował się napis w morawskim języku: „że w roku 1122 założono fundamenta kościoła, a w roku 1128 budowlę dokończono i poświęcono, co także potwierdza metryka kościoła Wodzisławskiego.

Herb województwa opolskiego

Herb województwa opolskiego

O coś starszym jest kościół w Jodłowniku, który miał być w 10. wieku wybudowany i do którego początkowo cała okolica należała. Świadczy o tem dziesięcina, którą do Jodłownika oddawały gminy Bojanów i Wojnowice, za Raciborzem położone; pewnie do kościoła tegoż należały. Marklowice pod Wodzisławiem posiadają starodawny kościół, którego mniejszy dzwon pokazuje napis: 1127 r.

Opowiadają o kościele św. Klemensa przy Lędzinach w Pszczyńskim powiecie, że tam na wysokiej górce był pierwszy kościół Górnego Szląska postawiony. Jeszcze za czasów pogańskich panowała jednego roku tak wielka susza, że poganie suchą nogą przechodzili jezioro Bieruńskie, górkę z trzech stron otaczające.

Gdy z tej przyczyny ciężki głód i niedostatek panował, a poganie na górce wielką uroczystość obchodzili, stanął wśrod nich jakiś cudzoziemiec (a był to misyonarz katolicki) i zaczął śmiało opowiadać Ewangelię świętą.

Poganie ciekawie posłuchali, aż się nareszcie naczelnik szczepu tak odezwał: „Słuchaj cudzoziemcze, opowiadasz nam o Bogu, którego jeszcze nie znamy. Mamy swoich starych bogów, którym Górka Piorunowa (tak się górka Lędzińska nazywała) jest poświęcona. Właśnie już przez 3 dni wołamy o deszcz, lecz niedostąpiliśmy wysłuchania u bogów zagniewanych. Jeżeli twój Bóg udzieli nam deszczu do trzech dni, to ci uwierzymy. Misyonarz upadł na kolana i gorąco modlił się do Boga, aby spuścił deszcz na ziemię pragnącą i pokazał poganom prawdę wiary świętej. Ciekawie patrzyli poganie na piękną twarz modlącego się, aż niespodzianie z dala zagrzmiało, chmurka na dotąd pogodnym niebie się pokazała, co raz więcej się zbliżała i spadł tak obfity deszcz, że się jezioro pod górką wodą napełniło.

Poganie upadli do nóg misyonarza, który się Klemensem zwał, i prosili, aby ich nauczył, jak mają jego Bogu coś ofiarować.

Misyonarz Klemens nauczał, a na dzień trzeci, gdy ich chciał ochrzcić, oto wydarzył się nowy cud: pod jego nogami wytrysło źródło, które do dziś dnia znajduje się na górce.

 Autor artykułu : Nazwisko i imię nie zostalo podane. Źródło ŚBC
© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com