Wszystkich gości :   131065

Flag Counter
Flag Counter
 

Temat : Wypiski z kroniki kościelnej rzymskokatolickiej w Miasteczku Ślaskim cz. 3

Kategoria :  Prasa górnośląska       Data : 2023-09-08 16:56:06

Odpust Mater Dolorosa, rozpoczął się pięknym porankiem. Ksiądz Zadler z Piekar wygłasza kazanie na wolnym powietrzu w takiej atmosferze,odbyła się celebracja ks. dziekana Purkopa. Po południu odbyły się nieszpory, po raz pierwszy była to wspaniała uroczystość. Liczba spowiadających się , jak zwykle, duża. Pomagali księża; Broll z Lubszy, Schmaus z Tarnowskich Gór, Sobota z parafii reptowskiej, Schwider z Piekar, Bluba z Tarn/Gór. ( Niewyraźny zapis), Ks. Klose z Zyglina, Pani Jędralska z Król. Huty, podarowała na uroczystość barwny dywan, (12.IV 

17. 10.1878 r. Prezydent Regencji Opolskiej odwiedził w podczas przejazdu z Lublińca do Tarnowskich Gór tutejsze miasto w towarzystwie landratów v. Klitzinga, także Tarnowskie Góry, i zwiedził też Kościół.

18.10.1878 r miało miejsce 25 lecie sakry biskupiej naszego przewielebnego księcia biskupa Henryka Foerstera. W Kościele tę uroczystość obchodzono w niedziełę 20. X. Tutejszy Kościół sfotografował Weinkopf z Bytomia jako dar jubileuszowy dla biskupa Jubilata.

20.II.1879 r otwarto tutejszą stację telefoniczną (ma być stacją telegraficzną. Telefon w dzisiejszym rozumieniu wprowadzono w naszym mieście dopiero po 1900 roku. A zatem wysłano do Rzymu w rocznicę wyboru Jego świątobliwości papieża Leona XIII, następujący fonogram „ Beatisime Pater!Tamguam primitias nostrae devotissimas, deprecamur filii Tui obedienti ad pedes Tuos prostrati Tuam benedictionem.Christoph. capallanoe leci com civibus villae Georgenberggensis in Silesia Superiore". To odbyło się w czwartek. W niedzielę 28 lutego przyniósł na początku kazania sekretarz urzędowy i agent pocztowy Fabian następującą odpowiedż z Rzymu. Pontifex gratulationes tuam ot istorum civius przelibenter  niewyraźne słowo itd., sporo niewyraźności w tym liście  z Rzymu. Podpis L. Carl. Nina.

4.IV 1879 r. Mater Dolorosa obchodzono przy sprzyjającej pogodzie. Kazanie wygłosił ks. Broll na wolnym powietrzu i to z ambony wystawionej staraniem członków Bractwa Różańcowego. Do pomocy się zgłosili ks. komisarz Purkop z Piekar i Zedler. ks. Sobota, ks. Ciupka, ks. Krupa ks. Schmaus, ks. Klose i ks. Spendel z Lipin. Rozdzielono około 1000 komunii św. Ks. Michalski z Lipin darowal Kościołowi używany pająk brązowy do oświetlenia, pozłacany, o wartości 450 marek.. Na Święta wielkanocne zakupiono jeszcze wieczną lampkę za 100 marek i złocenie jej również kosztowało 100 marek, oraz trybularz za 37 marek od firmy Hoeptner z Wrocławia.

Towarzystwo paramontowe w Bytomiu darowalo na wielkanoc 12. 04. bialy ornat świąteczny. Bogu dzięki. Z Lipin otrzymaliśmy chrzczelnicę z piaskowca. Za Nakrywkę zapłaciliśmy w wysokości 37 marek. !8 lipca 1879 r. Tegoroczne lato okazało się bardzo deszczowe, ludzie nawet w niedziele pracują przy sianie.

Był to rok 1879 sprzedano podziemie roli fundowanej przez Domina Cellarego (38 prętów kwadratowych) Schlesingerowi w Tarnowskich Górach za 100 marek. Zgodnie z obietnicą daną fundatorowi ks. lokaliście, podwyższono odpowiednio obowiązek, przyjmując obydwu małżonków Cellarych, do wykazu modlitw wypominkowych z ambony. Rola , ktrórą miasto oddało lokaliście do użytku, sprzedało miasto tj  podziemia tej roli towarzystwu akcyjnemu "Eisenbahn"  Bedarf". Lokaliście jednak z tej kwoty sprzedajnej nic nie dano.

Rok 1880. 21 lipca zmarł wielebny ks, Antoni Josch w Brosyczycach, był to pierwszy lokalista w Miasteczku Sląskim, i odprawił tu jako pierwszy Mszę św.

Rok 1881. Od września mamy kolejkę konną dla transportu tutejszej rudy , szlak kolejowy prowadzi przez Tarn.Góry do Huty Pokój w Chebziu. Przez to tutejsi wekturanci, przewożący dotąd rudę swoimi furmankami, ponieśli duże straty w swym dotychczasowym zarobku.

Rzym, 25 listopad 1880 rok nastąpiło kanoniczne założenie Bractwa od 7miu Boleści N.M.P. przez Generalnego Przeora zakonu Serwitów Br. Jana Anioła Matis Mondani, profesora teologii, konsultora kongregacji rytów florenckiego kollegium teologicznego, i udzielił piszącemu niniejsze zapiski przez prowincjonalnego przeora z Tyrolu (Pozdrawiam Cię ziemio naszych przodków dotyczy dotyczy naszej rodziny i nie tylko). fr. Dominiona Maria Lieser, lektora Teologii w Insbruku, osobisty fakultet poświęcenia szkaplerzy i różańców od 7-miu Boleci M. B. DatumOenoponti, die 30 Nov 1880 r. Zezwolenie ze strony księcia biskupa nastąpiło pod datą 25 lutego 1881 r. Koszty stąd powstałe trochę przewyższyły 12 marek.

 Budowa Plebanii. 1880 r. czerwiec, październik: Rozpoczęła się budowa domu parafialnego, dokladnie rozpoczęto budowlę w czerwcu i zakończono w połowie października. Budowla była prowadzona pod nadzorem obydwu przewod-niczących w naszej parafii Pana Franciszka Siwego i Filipa Michalika  pod kierownictwem mistrza murarskiego p. Mrowca (120 marek to kosztowało). i dodatkowo 60 marek za budowę domu. Rysunek budowlany wykonał mistrz murarski p. Berliner z Tarnowskich Gór. Poliar(pomiary). Wodarczyk przejął za kontraktową kwotę 540 marek i dodatkowo 60 marek za budowę plebanii. Cegłę do budowy *(60 000) wypalono w cegielni Woźniczki. Ta Cegielnia już dzisiaj nie istnieje z wyjątkiem Jeziora nazywanego Hajdukowe, a to dlatego, ponieważ wszstko to co należało do cegielni wykupiła rodzina naszego dziadka Karola Hajduka i jego trzech synów.

Wnętrze kościola drewnianego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny w Miasteczku Śląskim ( część I : XVII - XVIII wiek).

"Ecclesia Fililis in Oppido Źyglinskie Gory (...) Jest tenźe kościół cały drewniany, fundamenta i ściany mając dobre..", tak oto wizytator biskupi Simon Kuczewicz zaczął kreślić opis starego kościoła w Miasteczku Śląskim 7 listopada 1749 roku. Szczęśliwie ten jeden z najcenniejszych zabytków regionu tarnogórskiego przetrwał chociaź nadmienić należy, iź z nieznacznymi zmianami. Odmiennie natomiast prezentuje się problematyka jego wnętrza i wyposaźenia, bardziej poddawanego zmieniającym się modom i gustom.

Prace budowlane nad tą farą rozpoczęto w 1665 roku, kiedy to burmistrzem miasta był Jan Mańka, a panem ziemi bytomskiej hrabia łazarz Henckel. Większość robót wykonano następnego roku, co uwidocznili cieśle Marcin "Gebek" i "Joan Dzyjkowitz" wycinając w róźnych miejscach datę 1666, zaś zakończono je przed  "świętą Martą", a więc przed 29 lipca roku 1667. Urządzenie i wyposarzenie wnętrza świątyni prowadzono w następnych latach. Początkowo budowla nie była nawet solidnie zabezpieczona, ponieważ drzwi zaopatrzono zamkami kowalskiej roboty dopiero w 1669 i 1675 roku.

Architektura, wielkość, wyposażenie oraz wystrój tego wszakźe miejskiego kościoła w niczym nie różniło się w skromnych, wiejskich far. W przeciwieństwie do budynku jego wnętrze ulegało na przestrzeni wieków wielokrotnym zmianom, a stan obecny odbiega od pierwotnego, stworzonego jeszcze w VII w. i zawiera wiele późniejszych elementów z XVIII, XIX i XX stulecia. Z tym obiektem wiąźe się takźe kilka zabytkowych przedmiotow i detali starszych od samej budowli, których pochodzenia i okoliczności pozyskanie nie udało się dotychczas jednoznacznie wyjaśnić.(autor Marek Wronski ) -- Wybrał i zamieścił , Leonard  str. 69,

)Wiek

 Autor artykułu : Leo wybrał i zamieścił
© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com