Wszystkich gości :   131111

Flag Counter
Flag Counter
 

Temat : Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871- 1947 Redaktor Grzegorz Kucharczyk

Kategoria :  II Rzeczpospolita       Data : 2024-01-19 13:56:35

Wprowadzenie. Ramy chronologiczne tomu czwartego Historii Prus obejmują lata 1871 - 1947. Data początków jest ogłoszona w Wersalu 18 stycz 1871 r, powstania Rzeszy Niemieckiej na czele z Wilhelmem I Hohenzollernem, który przyjął tytuł cesarza niemieckiego. Zamknięciem jest rok 1947, w którym Między sojusznicza Rada Kontroli Niemiec podjęła oficjalną uchwałę o likwidacji państwa pruskiego. Te niespełna piędziesiąt lat w historii Prus można określić jako okres " Prus w Rzeszy" - najpierw w II Rzeszy (1871-- 1918), potem w demokratycznej Rzeszy Niemieckiej Republika Weimarskiej, (1919- 1933), wreszcie III Rzeszy (,1933 --1945]. Te zmieniajce się w sensie ustrojowym, politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym państwo niemieckie stanowiło po 1871 r. podstawowe ramy, w których rozwijała się historia państwa pruskiego. Ono również w latach 1871-- 1947 przeszło zasadnicze zmiany od monarchii-: konstytucyjnej 1871--1918: do republiki  parlamentarnej w okresie Republiki Weimarskiej. Niniejszy tom rozpoczyna się, gdy na czele monarchii Hohenzollernów stał "ostatni Prusak" Wilhelm I, a kończy, gdy ostatnim (formalnie)  pruskim premierem był wywodzący się z Bawarii Herman G;öring, jeden z najblższych współpracownikó Adolfa .Hitlera .

 

 

 Autor artykułu : Leonard
© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com