Wszystkich gości :   131108

Flag Counter
Flag Counter
 

Temat : Własność Donnersmarcków i Kres władania Hohenzollernów

Kategoria :  Pierwsza Rzeczpospolita, Okres jej trwania 1,07.1569. do zaniku rozbiory       Data : 2024-02-04 17:01:23

Własność Donnersmarcków (1623)

Kres władania Hohencollernów

Skutki klęski pod Białą Górą były wielorakie. Obok konsekwencji politycznych dla Czech (w miejsce dotychczasowej elekcji króla wprowadzono dziedziczność tronu, zlikwidowano autonomię administracji, całkowicie ograniczono prawa sejmów krajowych) represje dotknęły tysiące zbuntowanych poddanych. Oblicza się, że na mocy wyrokow specjalnie powołanego trybunału nadzwyczajnego, życia pozbawiono ponad 600 osób, między nimi wszystkich przywódcow powstania, którzy nie zdecydowali się na ucieczkę. Ich majątki zostaly także przejęte. Kara i represje nie mogły ominąć rownież wyjątkowo aktywnego w walce z cesarzem margrabiego.Jan Jerzy Hohenzollern za zdradę cesarza po trzynastu latach rządzenia ziemią bytomską został 23 stycznia 1621 stycznia 1621 roku uznany za banitę i pozbawiony praw do swych posiadlości.

Jak przyjęli bytomianie tę cesarską decyzję, nie wiemy. Mamy dowodu na to, że wcześniej margrabia spelnił niektore z ich życień. Dnia 3 stycznia 1613 roku zatwierdził wszystkie czternaście dotychczasowych przywilejow nadanych miastu i jego mieszkańcom w przyszlości, od 1404 roku poczynając. Nie zaniedbal też ulec prośbą mieszczan i przesunać termin dwu dorocznych jarmarkow - na 14 kwietnia i 1 października. A, gdy 12 czerwca 1610 roku w Karniowie poślubił księżniczkę wirtemberską Ewę Christine, zaproszeni na uroczystość bytomscy rajcy podarowali mu dwa pozlacane puchary, jeden, być może, od rady miejskiej, a drugi od przedstawicieli miejscowych cechó, natomiast deputowani z ziemi bytomskiej ofiarowali mu pozlacaną miednicę z dzbanem. Nie wiemy, czy był to dowod ich przywiązania lub wyraz wdzięczności, czy też praktykowany wobec swego pana zwyczaj.

Wygnany margrabia Hohenzollern zmarł w Lewoczy już 12 miesięcy później, 2 marca, w 47 roku życia. Na nim skończyło się panowanie czterech członków jego dynastii w Bytomiu,Autor artykułu : B. Szczech
© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com