Flag Counter
Flag Counter
 

Temat : O Miasteczku Śląskim, Żyglinie i Żyglinku

Kategoria :  Wstęp       Data : 2016-11-23 14:49:19

Założenia

Trzy podmioty administracyjne
Mapka topograficzna z 1881 roku, ostatnio wydana w 1943 roku. Własność Archiwum Map Polski Zachodniej, ze zbiorów Zbyszka.
Na tej stronie będą popularyzowane dzieje trzech wymienionych we wstępie podmiotów administracyjnych, także biogramy zasłużonych mieszkańców wsi i miasta oraz lokalnych organizacji. Znajdą się tutaj również wypiski, wieści i komunikaty o zróżnicowanej tematyce spoza lokalnych obszarów.
Tytułem wstępu 
W okresie wczesnośredniowiecznym ziemie dzisiejszego powiatu tarnogórskiego były terenem granicznym między Opolanami i Wiślanami. Tędy przebiegała granica językowa narzecza śląskiego i małopolskiego. Od schyłku X wieku rejon ten pozostawał w obrębie monarchii piastowskiej. Testamentalny podział dokonany przez Bolesława Krzywoustego z 1138 roku spowodował, że większość terenów dzisiejszego powiatu weszła w skład senioralnej prowincji małopolskiej, stając się zachodnią częścią ziemi krakowskiej. Natomiast zachodni skrawek powiatu należał do prowincji górnośląskiej. Ustalona wówczas linia graniczna rozdzielała zięmię tarnogórsko - bytomską od księstwa opolskiego. W 1163 roku, kiedy Śląsk został przekazany synom Władysława Wygnańca, zachodnia część powiatu wraz z Toszkiem i Koźlem przeszła w ręce Mieszka Plątonogiego, księcia raciborskiego. W 1179 roku otrzymał on od ówczesnego seniora Kazimierza Sprawiedliwego oderwane od dzielnicy małopolskiej i przyłączone do Śląska ziemie bytomską, siewierską i oświęcimską. Od tej chwili teren całego powiatu tarnogórskiego wszedł w skład księstwa opolsko-raciborskiego. Rządzili nim po Mieszku Plątonogim (zmarł w 1211 r.) Kazimierz I (1211 - 1230 r.), jego żona Viola (1230 - 1239 r.) i Władysław I Opolski (1246 - 1281/82 r.). w 1281 roku po podziale księstwa między jego czterech synów omawiany teren znalazł się w nowo powstałym księstwie bytomsko - gliwicko - kozielskim, ze stolicą w Bytomiu. Jego władca Kazimierz II (1286 - 1312 r.) jako jeden z pierwszych książąt śląskich złożył w 1289 roku hołd królowi Czech Wacławowi, sprzeciwiając się tym samym zjednoczeniowym tendencjom prowadzonym przez Henryka Probusa i torując drogępoddanie tej części Śląska Czechom.
 
Danuta Molenda. Ziemie powiatu tarnogórskiego w epoce feudalnej, w: Tarnowskie Góry. Zarys rozwoju powiatu. Opr. H. Rechowicz 1969.


Autor artykułu : D. Molenda
© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com